Kestävä kehitys Paimiossa

Kestävä kehitys on jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Kestävän kehityksen tavoitteena on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Päätöksen teossa ja toiminnassa otetaan tasavertaisesti huomioon ympäristö, ihminen ja talous.

Paimio on mukana Valonian toiminnassa

Paimio on mukana Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden asiantuntija- ja palvelukeskuksen Valonian toiminnassa. Valonia tarjoaa kunnille, kuntalaisille, yrityksille ja yhdistyksille neuvontaa ja palveluita koskien mm. energiaa, kuluttamista, liikkumista, vesihuoltoa, vesiensuojelua ja ympäristökasvatusta. Paimiossa toiminta on näkynyt mm. jätevesineuvonnan muodossa ja päivähoidon jätejenginukketeatterina. Karhunoja on tällä hetkellä mukana virtavesien kunnostushankkeessa.