Kemikaalivalvonta

Kemikaalivalvonnalla ehkäistään ja torjutaan kemikaalien aiheuttamia terveys- ja ympäristöhaittoja sekä palo- ja räjähdysvaaroja. Lisäksi valvotaan täyttävätkö Suomen markkinoille saatetut kemikaalit kemikaalilainsäädännön velvoitteet ja määräykset kemikaalien merkitsemisestä, pakkaamisesta ja käyttöä koskevista rajoituksista. Pesuaineista ja pysyvistä orgaanisista yhdisteistä tarkastetaan EU-asetuksen mukaiset merkinnät.

Havaitut puutteet korjataan tai säädösten vastaiset kemikaalit poistetaan markkinoilta. Vähittäismyymälässä tulee noudattaa vaarallisten kemikaalien myyntiä koskevia määräyksiä.

Liedon kunnan ympäristöterveyslautakunta hoitaa Paimion kemikaalivalvonnan.