Jäteveden käsittely

Jätevesilaitoksen tehtävänä on huolehtia jätevesien poisjohtamisesta, pumppaamisesta ja puhdistamisesta toiminta-alueellaan.

Paimion jätevedet pumpataan kahden siirtopumppaamon kautta puhdistettavaksi Turun Seudun Puhdistamo Oy:n  Kakolan jätevedenpuhdistamoon.

Kiinteistön jätevesien johtaminen viemäriverkostoon on yleensä ympäristönsuojelun kannalta paras vaihtoehto. Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevat kiinteistöt on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Viemäriverkostoa ja vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta laajennetaan asemakaavoituksen mukana.