Jätteiden poltto

Omatoiminen roskien ja jätteiden hävittäminen polttamalla on kiellettyä. Tämä koskee myös erilaisia maatalousmuoveja. 

Kiinteistökohtaisissa lämmityskattiloissa ja muissa tulipesissä saa polttaa paine- ja pintakäsittelemätöntä, puhdasta ja kuivaa puutavaraa, risuja ja oksia sekä sytykkeenä puhdasta paperia ja keräyskartonkia.
 
Taajama-alueen ulkopuolella saa omalla kiinteistöllä polttaa avopolttona vähäisiä määriä risuja, oksia, olkia, kaisloja ja lehtiä sekä paine- ja pintakäsittelemätöntä puutavaraa. Polttaminen on polttaja omalla vastuulla, eikä poltosta saa aiheutua savu-, noki- ym. haittaa naapurustolle.