CO2-raportti

CO2-raportti on päästölaskentapalvelu, jonka avulla kunnat ja kuntalaiset saavat tietoa kasvihuonekaasupäästöistään viikottain.


Palvelussa on mukana noin 80 erikokoista ja eri puolilla Suomea sijaitsevaa kuntaa, joissa asuu noin 70 % suomalaisista. Myös Paimion kaupunki päätti lähteä mukaan kasvihuonekaasupäästöseurantaan.

 

CO2-raportti kertoo kuluttajien sähkönkulutuksen, rakennusten sekä käyttöveden lämmityksen, tieliikenteen, maatalouden ja jätehuollon aiheuttamat päästöt.


Kasvihuonekaasujen laskenta perustuu laskentamalliin, joka vastaa päästöraportoinnin kansainvälisiä standardeja. Laskentamalli vastaa tapaa, jolla Suomi raportoi päästönsä YK:n ilmastosopimukselle. Viikkotilaston tarkoituksena on konkretisoida asukkaille arkipäivän valintojen merkitys ilmastonmuutokselle tarjoamalla lähes reaaliaikaista tietoa kasvihuonekaasujen päästöistä.


Taustatiedot päästöraporttia varten saadaan CO2-raportin omalla tiedonhankinnalla sekä olemassa olevista tilastoista, joita tuottavat muun muassa Tilastokeskus, Tiehallinto, Ilmatieteenlaitos, VTT, Energiateollisuus ry. Paimion kasvihuonekaasupäästöjä pääset seuraamaan Paimion päästöikkunasta.


Kuntien päästötiedot kootaan vuositilastoiksi, joista näkee päästökehityksen suunnan. Paimion päästökehitykseen pääset tutustumaan kuntakohtaisesta raportista.