YksYkkönen liittymäalue vaaka

Wattitie

Varattavissa yksi KLT-tontti

1201-9, os. Wattitie 3

MYYNTIHINTA yht. 35120 €
KLT = Yhdistetty liike- ja teoll.rak. korttelialue

Maapohja 5 €/m2

Kunn.tekn. 6 €/k-m2

Tehokkuusluku e= 0,50

Suurin sallittu kerrosluku II



Sähköiseen tontinvarausjärjestelmään pääset valitsemalla haluamasi tontin
Järjestelmän toiminnasta johtuen tontinvarauksessa on pieni mahdollisuus päällekkäiseen varaukseen. Varaus vahvistuu hakemuksen ensimmäisenä toimittaneelle. Näissä tilanteissa otamme yhteyttä varauksen toisena tehneeseen.