Yritysten kesätyöllistämistuki 2018

Kesätyöllistämisen tukea myönnetään yrityksille ja yhteisöille, jotka palkkaavat paimiolaisen  1997-2002 –syntyneen nuoren kesätyöhön. Tukea voidaan myöntää myös ei-paimiolaisille yrityksille. Tukea myönnetään vähintään 2 viikon (10 työpäivän) ja enintään 4 viikon (20 työpäivän) tukijaksolle yhtä työntekijää kohti. Myönnettävän tuen suuruus on 14 euroa/työpäivä ja sen enimmäismäärä 4 viikon työjaksolta on 280 euroa. Tukea hakevan yrityksen on varmistettava, että palkattava nuori asuu ja on kirjoilla Paimiossa. 


Tukea on haettava ennakkoon sähköisellä lomakkeella, joka on palautettava 15.6.2018 mennessä. Tuki maksetaan yritykselle jälkikäteen kesätyöjakson toteuduttua. Työnantajan on toimitettava todistus palkanmaksusta kaupungin henkilöstöhallintoon 31.10.2018 mennessä.


Sähköinen haku alkaa 1.3. >>">Sähköiseen lomakkeeseen pääset tästä>>>


Ammattiin valmistuvien tuki 2018


Ammatillisesta koulutuksesta keväällä 2018 valmistuvien paimiolaisten alle 25-vuotiaiden nuorten työllistymistä tuetaan myöntämällä nuoren palkkaavalle yritykselle tukea koulutukseen liittyvään työhön. 


Tukea voi hakea joko 2 kuukauden työllistämisjaksolle (tukisumma 400 euroa) tai 3 kuukauden työllistämisjaksolle (tukisumma 800 euroa). Yrityksen on varmistettava, että palkattava nuori asuu ja on kirjoilla Paimiossa.


Tukea on haettava ennakkoon sähköisellä lomakkeella, joka on palautettava 15.6.2018 mennessä. Tuki maksetaan yritykselle jälkikäteen. Työnantajan on toimitettava todistus palkanmaksusta sekä kopio tutkintotodistuksesta kaupungin henkilöstöhallintoon 31.10.2018 mennessä.


Sähköinen haku alkaa 1.3. >>">Sähköiseen lomakkeeseen pääset tästä>>>