Vanhusneuvosto

Paimiossa vanhusneuvosto on toiminut jo vuodesta 2004. Vanhusneuvosto seuraa ikäihmisten palveluiden järjestämistä ja tekee esityksiä huomatessaan niiden tarpeellisuuden. Vuosittain järjestetään viralliset kokoukset, joiden esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävillä Paimion kotisivuilla. Lokakuussa vanhusneuvosto järjestää vanhustenviikolla tapahtuman, jossa on mielenkiintoisia puhujia ja paikallista ohjelmaa, asiaa sekä viihdykettä.

Vanhusneuvoston jäseniin kuuluu edustajat eläkeläisjärjestöistä, sotainvalidi- ja sotaveteraanijärjestöjen edustajat, Paimion seurakunnan ja kaupungin virkamiesten edustajia. Kaupunginhallitus valitsee jäsenet omaksi toimikaudekseen eli kahdeksi vuodeksi kerrallaan.  


Vanhusneuvoston jäsenet 2017-2019

 

 

 

 

Sahlström Salli

 

 

 

 

Pj

 

Erkki Gränö

Varaj                   

 

 

Paasonen Jaana

Varapj                 

 

Salo Kalevi

Varaj                   

 

 

Järvi Leena

Jäsen                  

 

Aaltonen Rauno

Varaj                   

 

 

Ahtola Mika

Jäsen                  

 

Muntola Elina

Varaj                   

 

 

Aaltonen Ritva

Jäsen

 

Kalasniemi Tiina

Varaj                   

 

 

Koskinen Matleena

Jäsen, sihteeri                 

 

Kaunonen Vesa

Varaj                   

 

 

Leppäkoski Irmeli

Jäsen                  

 

Kakkonen Jorma


Varaj