Palveluohjaus

Ikäihmisille neuvoja, opastusta ja ohjausta sekä tuettua päätöksentekoa palveluiden hankkimisessa ja järjestämisessä.


Palveluohjaus perustuu asiakkaan omaan osallistumiseen ja etsimällä keinoja saada asiakkaan omat voimavarat käyttöön.
Lisäksi:

Omaishoidontuki asiat

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit (Kuluvana vuonna 80-vuotta täyttävät, jotka eivät ole palveluiden piirissä).


Intervallit/jaksottaishoidot ympärivuorokautisessa yksikössä.


Kotiin annettavista palveluista (Kotihoito) saa tietoa Kotihoidon ohjaaja Kirsi Lehdolta, puh. (02) 474 5227.