Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki on lakisääteinen (Laki omaishoidon tuesta 937/2005) hoidettavan henkilön sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan on huolehdittava tähän tarkoitusta varten varaamiensa määrärahojen rajoissa.

Omaishoidon tuki perustuu kunnan hoidettavalle tekemään päätökseen, jonka pohjalta tehdään omaishoitajan ja kunnan välinen omaishoitosopimus sekä hoito- ja palvelusuunnitelma.


Omaishoidon tukea haetaan kirjallisella hakemuksella. Hakemuslomakkeita saa kaupungin kotisivuilta tai avopalveluohjaajalta

Omaishoidontukea hakeneen henkilön luokse tehdään kotikäynti arviota ja päätöksentekoa varten.


Omaishoidon tuen arviot ja päätökset tekee avopalveluohjaaja Ritva Aaltonen.

 

Palkkioluokat 1.1.2019 alkaen:

Palkkioluokat 1.1.2019 alkaen, 

Palkkioluokka A: 399,91 euroa/kk

Palkkioluokka B: 574,42 euroa/kk

Palkkioluokka C: 861,67 euroa/kk

Erityismaksuluokka: 1410,59 euroa/kk


Omaishoidon tuen hakemus (pdf) (9.9 KB)

Omaishoidon tuen kriteerit (docx) (47.3 KB)

Toimeksiantosopimus (docx) (30.2 KB)

Omaishoitajan sijaisen palkkio (pdf)Omaishoitajien vertaisryhmä kokoontuu yleensä kerran kuukaudessa. Tiedustele avopalveluohjaajalta.