Vanhuspalvelut_KS_2016

Vanhuspalvelut ja kotihoito

Valtaosa ikäihmisistä elää elämäänsä itsenäisesti ja käyttää ensisijaisesti samoja palveluja kuin muutkin kuntalaiset. Osalle ikääntyminen tai jokin elämän kriisitilanne tuo sairauksia sekä avun, hoivan ja palvelun tarvetta.

Kotihoidon ja muiden ikäihmisten palveluiden tarkoituksena on käytettävissä olevin voimavaroin tukea palvelujen tarpeessa olevia kuntalaisia suoriutumaan arkitoimistaan omassa kodissaan mahdollisimman pitkään ja turvata inhimillinen hoiva myös silloin, kun asiakkaiden toimintakyky on rajallinen ja hän tarvitsee runsaasti apua.

Palveluiden tavoitteena on tukea ikääntyneiden hyvää elämänlaatua, itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä suoriutumista. Palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja niissä käytetään käyvän hoidon suosituksiin perustuvia hoitokäytäntöjä.

Palvelut järjestetään pääasiallisesti kaupungin omana toimintana ja kohdistetaan huonokuntoisemmille asiakkaille. Kaupunki tukee myös ikäihmisten ennaltaehkäisevää toimintaa erilaisten tukipalveluiden muodossa, esim. päivätoiminta, kotiin kuljetetut ateriat ja hygieniapalvelut.

Toimialueeseen kuuluu:


Vanhustenpalvelut
  Nimi Tiedostomuoto Koko
Hakemus kuljetuspalveluja varten PDF -tiedosto 8.5 KB
omaishoidon hakemus PDF -tiedosto 9.9 KB
Ilmoitus omaishoitajan sijaisesta PDF -tiedosto 210.2 KB
Asiakasmaksut 1.1.2017 lukien PDF -tiedosto 168.2 KB
Ikääntyneiden palvelut PDF -tiedosto 162.7 KB
Omaishoidon tuen kriteerit 1.2.2017 alkaen PDF -tiedosto 178.3 KB
Palvelusetelin tuottajarekisteri 2017 PDF -tiedosto 137.6 KB
Asukastiedote_Senioritalo_160317 PDF -tiedosto 49.5 KB
Asuntohakemus Senioritalo logolla 27.2.2017 PDF -tiedosto 68.9 KB
Senioritalo_Pohja 15.3.17 2 krs PDF -tiedosto 253.1 KB
Senioritalo_Pohja 15.3.17 3 krs PDF -tiedosto 242.6 KB
Senioritalo_Pohja 15.3.17 4 krs PDF -tiedosto 246.9 KB
omaishoito-sijaishoitajan_palkkio PDF -tiedosto 160.9 KB