Omaishoidontuki

 

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoidontuen hakeminen

 

Omaishoidontukea haetaan hakemuksella, jonka käsittelee  yli 65-vuotiaiden osalta avopalveluohjaaja Ritva Aaltonen ja alle 65-vuotiaiden sosiaalityöntekijä Raija Eeva.

 

 

Hoitajalle maksettava palkkio määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Palkkioluokkia on kolme sekä erityismaksuluokka.

Palkkiot 1.1.2018 alkaen:

 

- palkkioluokka A 392,57 €/kk

- palkkioluokka B 563,88 €/kk

- palkkioluokka C 845,85 €/kk

- erityismaksuluokka 1384,70 €/kk

 

Vanhusväestöön kuuluvien  hakijoiden hoitoisuudenarviointikriteerit poikkeavat  erityisesti nuorten alle 16-vuotiaiden  ja vaikeavammaisten hoitoisuuden  arvioinnista. Lasten osalta arvioinnissa käytetään eri arviointimittaria kuin aikuisten ja  vanhusten hoitoisuutta arvioitaessa.

 

Omaishoidontuesta laaditaan kunnan kanssa sopimus, jonka liitteenä on aina asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelma.