Omaishoidontuki

 

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. 

 

Hoitajalle maksettava palkkio määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Palkkioluokkia on kolme sekä erityismaksuluokka.


Palkkioluokat 1.1.2019 alkaen: 

Palkkioluokka A: 399,91 euroa/kk

Palkkioluokka B: 574,42 euroa/kk

Palkkioluokka C: 861,67 euroa/kk

Erityismaksuluokka: 1410,59 euroa/kk

 

Vanhusväestöön kuuluvien  hakijoiden hoitoisuudenarviointikriteerit poikkeavat  erityisesti nuorten alle 16-vuotiaiden  ja vaikeavammaisten hoitoisuuden  arvioinnista. Lasten osalta arvioinnissa käytetään eri arviointimittaria kuin aikuisten ja  vanhusten hoitoisuutta arvioitaessa.

 

Omaishoidontuesta laaditaan kunnan kanssa sopimus, jonka liitteenä on aina asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelma.