Sosiaaliasiamies auttaa ja neuvoo

Sosiaaliasiamieheltä saa apua kaikkiin sosiaalitoimen alueiden kysymyksiin yleistiedosta yksilölliseen ja yksityiskohtaiseen avuntarpeeseen. Sosiaaliasiamiehen yleisimpänä tehtävänä on "toimia tulkkina" asiakkaan ja viranomaisen välillä eli pyrkiä selventämään päätöksen perusteita ja Suomen lain / kunnassa vallalla olevien käytäntöjen taustoja.


Sosiaaliasiamiehen kaikki palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Jokaisen kunnan velvollisuus on järjestää kuntalaisilleen sosiaaliasiamies, joka itse ei osallistu kunnan sosiaalityön päätöksentekoprosessiin sen missään vaiheessa. Tarvittaessa sosiaaliasiamies auttaa valituksen, muistuksen tai oikaisuvaatimuksen tekemisessä. Sosiaaliasiamies ei toimi juridisesti asiakkaan asioiden ajajana vaan on puolueeton toimija asiakkaiden etujen toteutumiseksi kunnassa.


Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa, ohjata, avustaa ja opastaa vain kunnan sosiaalitoimea koskevissa asioissa. Sosiaaliasiamiehen vastuualaan eivät kuulu Kelan, valtion virastojen, yksityisten toimijoiden, vakuutusyhtiöiden eikä TE-toimistojen toiminta, päätökset tai niistä valittaminen / muutoksenhaku.


Merikratoksen sosiaaliasiamies tuottaa kerran vuodessa lakisääteisen raportin jokaisen asiakaskuntamme kunnanhallitukselle ao. kunnan sosiaalipalveluiden toimivuudesta. Tätä varten sosiaaliasiamiehemme toimittavat kunnissa vuosittain kuntakatselmuksen. Kuntalainen saa oman äänensä kuuluviin tässä raportissa ottamalla vuoden aikana yhteyttä sosiaaliasiamieheen.


Soittamalla sosiaaliasiamiehelle asiat lähtevät selviämään.