Lastensuojeluilmoitus

 

Jotta lastensuojelun on mahdollista puuttua perheiden ongelmiin riittävän aikaisin ja siirtää lastensuojelutyön painopistettä korjaavasta työstä ehkäisevään työhön, tulisi lastensuojeluilmoitus tehdä heti kun huoli lapsesta herää.

 

Miten ja milloin tulee ottaa yhteyttä lastensuojeluun

Kun huoli herää
  Lastensuojeluasia voi tulla esiin asiakkaan oman yhteydenoton, pyynnön tai tehdyn lastensuojeluilmoituksen perusteella.
  Lastensuojeluun voi aina ottaa yhteyttä, myös nimettömänä, kun herää huoli oman lapsen tai lähiympäristössä kasvavan lapsen hyvinvoinnista esim. kun perheessä on
-  lasten/nuorten hoitoon ja kasvatukseen liittyviä vaikeuksia
-  väkivaltaa
-  perheen elämää vaikeuttavaa päihteiden käyttöä
-  muita kriisejä
-  tarvetta ohjaukseen ja neuvontaan.
Miten otan yhteyttä lastensuojeluun
  Virka-aikana voi ottaa suoraan yhteyttä lastensuojelun työntekijään puhelinaikoina ma-to klo 10.00-11.30 tai etunimi.sukunimi@paimio.fi. Muina aikoina voi olla yhteydessä kaupungintalon vaihteeseen numeroon 02-474 511 ja sieltä puhelu ohjataan sosiaalityöntekijälle. Postiosoite: Lastensuojelu PL 50, 21531 Paimio.
  Virka-ajan ulkopuolella voi ottaa yhteyttä hätäkeskukseen soittamalla 112, josta puhelu ohjataan Turun seudun sosiaalipäivystykseen.
  Lastensuojelulaissa on erityinen ilmoitusvelvollisuus seuraavilla viranomaisilla: sosiaali- ja terveydenhuollon, koulun, poliisin ja seurakunnan työntekijöillä tai luottamustoimessa olevilla, turvapaikanhakijoiden  vastaanottotoiminnassa ja hätäkeskustoiminnassa työskentelevillä  sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan työntekijöillä. (Lsl 25§)
Mitä yhteydenoton/ ilmoituksen jälkeen
  Sosiaalityöntekijä selvittää jokaisen ilmoituksen sisällön lastensuojelulain edellyttämällä tavalla määräajassa (7 arkipv) ja on yhteydessä perheen ohella kaikkiin tarvittaviin tahoihin.  
  Mikäli tuen tarve on ilmeinen, sosiaalityöntekijä selvittää tarkemmin avun tarpeen. Lastensuojelulain mukaan selvitys on tehtävä 3 kk:n kuluessa. Tällöin alkaa lastensuojelun asiakkuus. Tarpeen vaatiessa sosiaalityöntekijän on ryhdyttävä kiireellisesti lastensuojelutoimiin.
  Lastensuojelun asiakkaana perhettä voidaan auttaa avohuollon sosiaalityön keinoin yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Jokaiselle asiakkaalle nimetään vastuusosiaalityöntekijä ja mikäli asiakkuus jatkuu tarpeen selvityksen jälkeen, laaditaan asiakassuunnitelma. Joskus riittää lyhytaikainen tuki, toisinaan tarvitaan pitkäjänteistä, jopa vuosia kestävää yhteistyötä.