Jälkihuolto

 

Täysi-ikäisellä nuorella, jolla on ollut lastensuojeluasiakkuus, voi olla mahdollisuus vapaaehtoiseen lastensuojelun tukeen jälkihuoltona hänen ollessaan 18–21 vuotta. Jälkihuollon tarkoituksena on helpottaa nuoren kotiutumista sijaishuollosta tai helpottaa nuoren itsenäistymistä.

 

Jälkihuollon palvelut rakennetaan nuoren yksilöllisen tarpeen mukaan. Nuoren asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa laaditaan jälkihuollon asiakassuunnitelma. Jälkihuoltosuunnitelmaan kirjataan jälkihuollon tarkoitus ja tavoitteet. Jälkihuollettavaa nuorta tuetaan usein esimerkiksi asunnon saamisessa, opiskeluun ja harrastuksiin liittyvissä kuluissa. Jälkihuollettavan on mahdollista saada itselleen myös tukihenkilö tai hänelle voidaan järjestää asuminen tukiasunnossa, jolloin aikuisten apu ja ohjaus on helposti saatavilla.

 

 

YLEISET EDELLYTYKSET JÄLKIHUOLLON JÄRJESTÄMISELLE

  • Sijaishuollon päättymisen jälkeen
  • Avohuollon tukitoimena tapahtuneen sijoituksen päättymisen jälkeen, jos sijoitus on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta ja kohdistunut lapseen yksin
  • Nuorelle voidaan järjestää jälkihuoltoa, vaikka häntä ei olisi aiemmin sijoitettu kodin ulkopuolelle tai sijoitus olisi kestänyt alle puoli vuotta. Näin voidaan tukea nuorta itsenäistymisessä, vaikka ehdotonta jälkihuoltovelvollisuutta ei olisikaan.

 

Velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen päättyy nuoren täyttäessä 21 vuotta tai viiden vuoden kuluttua siitä kun lapsi on sijoittamisen päättymisen jälkeen ollut viimeksi lastensuojelun asiakkaana.