Avohuollon lastensuojelu

 

Avohuollon tukitoimet ovat ensisijaisia lastensuojelun tukimuotoja ja vapaaehtoisia perheille. Avohuollon tukitoimia jatketaan asiakasperheen kanssa niin kauan kuin tuelle on tarvetta. Lapselle laaditaan lastensuojelun avohuollon asiakassuunnitelma, johon kirjataan lapsen ja perheen tarpeet sekä tukitoimet ja niiden tavoitteet. Suunnitelmaa päivitetään ja tukitoimien tarvetta arvioidaan säännöllisin ajoin. Lapsella on oma hänen asioista vastaava sosiaalityöntekijä.

 

Asiakasperheen suostumuksella tehdään tiivistä yhteistyötä perheen parissa työskentelevien eri tahojen, kuten koulun, päivähoidon ja perheneuvolan kanssa. Moniammatillinen yhteistyö mahdollistaa laajan tiedonsaannin, kattavan arvion lapsen ja hänen perheensä tilanteesta sekä ehkäisee päällekkäistä työntekoa. Verkostopalavereissa tieto vaihtuu eri yhteistyötahojen välillä, mutta perhe päättää itse siitä, miten avoimesti yhteistyötahoille kerrotaan lastensuojelun tiedossa olevista asioista. Jos lastensuojelussa on tiedossa asioita, mitkä esimerkiksi koulutoimen on tiedettävä koulunkäynnin toteuttamiseksi, tulee lastensuojelun antaa nämä tiedot koulutoimeen.  

 

Usein perhettä tuetaan avohuollon asiakkuuden aikana sosiaalityöntekijän tapaamisilla ja perhetyöllä. Perhetyö on lastensuojelun kentällä toteutuva työmuoto. Työ on asiakkaiden kotona tapahtuvaa käytännön tukea ja ohjausta. Perheohjaajat tukevat vanhempia kasvatustehtävässä huomioiden erityisesti lapset ja heidän tarpeensa. Perheohjaajat ovat yhteistyössä asiakkaan tai perheen muiden auttajatahojen kanssa. Lisäksi työmuotoina ovat erilaisten ryhmien suunnittelu ja vetovastuu. Perhetyön asiakkaaksi ohjaudutaan sosiaalityöntekijän kautta.

 

Muita avohuollon tukitoimia ovat esimerkiksi tukihenkilötoiminta, tukiperhetoiminta tai harrastuksen taloudellinen tukeminen.

 

Lyhytaikainen lapsen tai perheen sijoitus voidaan toteuttaa myös avohuollon tukitoimena asianosaisten suostumuksella. Avohuollon sijoituksen tarkoituksena on lapsen tai perheen tuen tarpeen arvioiminen, kuntouttaminen tai lapsen huolenpidon väliaikainen järjestäminen erityistilanteessa. Avohuollon sijoituksen edellytykset ja sen vaihtoehdot arvioidaan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua sijoituksen alkamisesta. Huostaanoton edellytysten täyttyessä tulee aina aloittaa huostaanoton valmistelu.