alavistapk3

Paimiolaisten lapsiperheiden palvelut

Lapsiperheiden kotipalvelu

Kotipalvelua annetaan lapsiperheille alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun syyn perusteella. Palvelun saamiseksi ei edellytetä lastensuojelun asiakkuutta.


Kotipalveluilla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista.Lapsiperheiden kotipalveluPerheneuvola Kaarinan, Paimion ja Sauvon lapsiperheille

Perheneuvola on osa Kaarinan kaupungin perhepalveluita. Siellä autetaan lapsiperheitä ratkaisujen löytämisessä perhe-elämän ja kasvatuksen pulmiin.


Mannerheimin lastensuojeluliiton Paimion paikallisyhdistys

Monia palveluita ja tapahtumia paimiolaisille lapsiperheille.

esim. Perhetalo Hattara, Myllyhaantie 5, Paimio

toiminnanohjaaja Salla Järvinen, e-mail: sallajarvinen1(at)gmail.com


Paimion seurakunta


Paimion seurakunta tarjoaa sinulle ja perheellesi mahdollisuuden osallistua erilaisiin toimintoihin. 


Turun ensi- ja turvakoti


Lastensuojelutyötä tekevä järjestö, joka tekee perhekeskeistä lastensuojelutyötä turvatakseen lapselle suotuisat kasvuolosuhteet. Yhdistyksen eri toiminnot painottuvat yksinhuoltajaperheiden ja kriisi- ja väkivaltatilanteessa elävien perheiden ja niiden jäsenten aseman ja elinolosuhteiden parantamiseen.

 

Turun Ensikoti on koti, jossa tuetaan ja opetetaan vanhemmuutta ja itsenäistä selviytymistä.Toiminnan tarkoituksena on vahvistaa vauvan ja äidin varhaista vuorovaikutussuhdetta perheissä, joissa äidin elämänhallinnan ongelmat uhkaavat äiti-vauva-suhteen normaalia syntymistä. Ensikodissa harjoitellaan arkipäivän käytännön taitoja ja autetaan henkilökohtaisten ongelmien ratkaisemisessa.

 

Turun Turvakoti on tarkoitettu lähisuhteessaan väkivaltaa kohdanneille tai sen uhan alle joutuneille naisille, miehille ja lapsille turvapaikaksi, kun kotiin jääminen uhkailun, pelon tai väkivallan vuoksi ei ole mahdollista.
Toiminnassa huomioidaan kaikki perheväkivaltatilanteen osapuolet. Työn lähtökohtana on ensisijaisesti lapsen edun turvaaminen kaikissa olosuhteissa.


Yhteystiedot:

Turvakoti päivystää ympäri vuorokauden osoitteessa:

Luolavuorentie 7, 20810 Turku
Sinne voi hakeutua suoraan tai soittamalla etukäteen

p. (02) 5134100.


Turun ensi- ja turvakoti ry