Päihdehuolto

Sosiaalityöntekijöiltä saa ohjeita ja apua, jos oma tai läheisen päihteiden käyttö huolestuttaa.

Päihdetyön tavoitteena on ehkäistä päihteiden ongelmakäyttöä ja siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja.

Päihdetyön polikliiniset palvelut hankitaan ostopalveluina Salon ja Turun   A-klinikoilta.  Salon A-klinikalla on sivuvastaanotto Paimion terveyskeskuksessa, jossa päihdeterapeutti on tavattavissa viikoittain ajanvarauksella.  Myös kaupungin omassa terveyskeskuksessa on saatavilla päihdehuollon palveluja.

Tarvittaessa ohjataan kuntouttavaan hoitoon ja autetaan asuntojärjestelyissä.