Liikkumista edistävät palvelut

Liikkumista edistävät palvelut järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi.


Palveluja voidaan järjestää sellaisille henkilöille, jotka eivät ole oikeutettuja vaikeavammaisten kuljetuspalveluihin, mutta joiden toimintakyky on merkittävästi heikentynyt ikääntymisen tai muun syyn vuoksi. Hakija ei pysty käyttämään julkisia joukkoliikennevälineitä eikä palvelulinja Kymppikyytiä.