Aikuissosiaalityö

Toimeentulotuki

Perustoimeentulotukea voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Perustoimentulotuki haetaan 1.1.2017 alkaen Kelasta

Aikuissosiaalityön tehtäväkenttiä ovat

arkielämän hallinta
asuminen ja asunnottomuus
köyhyys ja toimeentulo-ongelmat
päihde- ja mielenterveysongelmat
syrjäytyminen ja osallisuus
työttömyyden yksilölliset seuraukset
yksinäisyys.
Aikuisten sosiaalipalveluihin ja aikuissosiaalityöhön liittyvää palvelua toteutetaan  sosiaalitoimiston lisäksi julkisissa erityispalveluissa, sosiaalisissa järjestöissä ja kirkon diakoniatyössä.