Perhe- ja sosiaalipalvelut


Sosiaali- ja terveystoimen palveluilla tuetaan kuntalaisia eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa.

 

Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys

 

Lapsiperheiden hyvinvointia ja terveyttä edistävät neuvola- ja perhetyö, kouluterveydenhuolto sekä perheiden erityispalvelut, kuten puheterapiapalvelut sekä perheneuvola.

Lastensuojelu

Lastensuojelu on laajasti lasten suojelua, joka koskee kaikkia viranomaisia ja kansalaisia. Lastensuojelun tehtävänä on lapsen oikeuksien turvaaminen sekä vanhempien ja muiden huoltajien tukeminen kasvatustehtävässä 


Aikuissosiaalityö ja toimeentulotuki

Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi taloudellisissa vaikeuksissa oleville henkilöille tai perheille. Perustoimeentulotukea haetaan Kelalta.


 

Vammaisten palvelut

Vammaistyö käsittää kaikenikäisten vammaisten sosiaalityön, alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen, kehitysvammaisten kotihoidon ohjauksen, asumis- ja perhehoitopalvelut, päivä- ja työtoimintapalvelut, kehitysvammaisten laitospalvelut  sekä vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun  ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen kokonaisuuden.

 

Vanhustenpalvelut ja kotihoito

 

Valtaosa ikäihmisistä elää elämäänsä itsenäisesti ja käyttää ensisijaisesti samoja palveluja kuin muutkin kuntalaiset. Osalle ikääntyminen tai jokin elämän kriisitilanne tuo sairauksia sekä avun, hoivan ja palvelun tarvetta.


Kotihoidon ja muiden ikäihmisten palveluiden tarkoituksena on käytettävissä olevin voimavaroin tukea palvelujen tarpeessa olevia kuntalaisia suoriutumaan arkitoimistaan omassa kodissaan mahdollisimman pitkään ja turvata inhimillinen hoiva myös silloin, kun asiakkaiden toimintakyky on rajallinen ja hän tarvitsee runsaasti apua.


Palveluiden tavoitteena on tukea ikääntyneiden hyvää elämänlaatua, itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä suoriutumista. Palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja niissä käytetään käyvän hoidon suosituksiin perustuvia hoitokäytäntöjä.

Ohje sähköpostin käyttöön


Suojaamattoman sähköpostiyhteyden kautta voidaan kysyä yleistä neuvontaa esim. siitä, millä edellytyksillä ja miten jotain etuutta tai palvelua voi hakea. Tällaiseen yleiseen tiedusteluun sosiaalihuollon viranomainen ja järjestäjä voi myös vastata sähköpostitse.


Asiakkaan ei ole suositeltavaa lähettää internet-sähköpostin kautta arkaluonteisia henkilötietoja eikä sosiaalipalveluiden henkilökunta voi vastata asiakkaiden henkilökohtaisiin kysymyksiin sähköpostilla.