Varhaiskasvatuksen palveluseteli

Paimion varhaiskasvatuspalveluissa on otettu 1.1.2014 käyttöön päiväkoti- ja ryhmäperhepäivähoitoa koskeva palveluseteli. Palvelusetelillä tuetaan perhettä yksityiseltä palveluntuottajalta hankittujen varhaiskasvatuspalvelujen kustannuksissa. Palveluseteli on tulosidonnainen ja sen arvo määräytyy lapsen iän, hoitoajan ja perheen tulojen mukaan. Perheen maksettavaksi jää palvelun tuottajan perimän palvelun hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus.

 

Paimion kaupunki hyväksyy ne yksityiset palvelun tuottajat, joiden palveluihin perhe voi heille myönnettyä palveluseteliä käyttää.

 

Palveluseteliä haetaan Paimion varhaiskasvatuspalveluilta. Se voidaan myöntää Paimion kaupungin asukkaalle, joka on oikeutettu varhaiskasvatuspalveluihin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Lapsen, jolle palveluseteliä haetaan, tulee olla kirjoilla Paimion kaupungissa. Palveluseteli on lapsikohtainen. Palveluseteli rinnastetaan varhaiskasvatuslain mukaiseen kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen, jolloin lapselle ei voi samanaikaisesti saada yksityisen hoidon tukea eikä lasten kotihoidon tukea.

 

Palveluseteli on voimassa sen toimintavuoden päättymiseen saakka (31.7.), jonka jälkeen lapsi siirtyy oppivelvollisena perusopetuksen piiriin. Muutoin oikeus palveluseteliin lakkaa, kun asiakas irtisanoo varhaiskasvatuspaikan ja lapsen hoitosuhde päättyy.


Lisätietoja antavat:

varhaiskasvatusohjaaja Anne Kuisma, (02) 474 5241.

varhaiskasvatuksen palveluneuvoja Viivi Mustonen, (02) 474 5239.

etunimi.sukunimi(at)paimio.fi