Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä


Paimion kaupunki maksaa lakisääteisen yksityisen hoidon tuen lisäksi kuntalisää yksityisessä perhepäivähoidossa olevista lapsista. Lapsen huoltaja hakee tukea ja se maksetaan suoraan päivähoidon tuottajalle.


Tuen suuruus

Kuntalisä maksetaan yli 5 tuntia päivässä, vähintään 16 päivänä kuukaudessa kestävästä hoidosta täysimääräisenä, enintään hoidon korvaukseksi sovittuun euromäärään asti:

 

alle 3-v.

239 €/kk

yli 3-v.

207 €/kk

 

Jos hoitopäiviä on kuukaudessa 10-15 päivää, maksetaan em. tuesta puolet.

 

Kuntalisää ei makseta ollenkaan

- jos hoitopäiviä on alle 10 päivää kuukaudessa

- jos hoitopäivän pituus on alle 5 h/ päivä

- alle kuukauden mittaisista hoitojaksoista

 

Yksityisen hoidontuen korotuksena maksettavaa kuntalisää voidaan maksaa myös sellaisesta paimiolaisesta lapsesta, joka on yksityisessä perhepäivähoidossa jossain muussa kunnassa.

 

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän hakemuslomake löytyy tästä.

 

Lisätietoja tuen maksamisesta ja palvelusetelistä antaa 

varhaiskasvatusohjaaja Anne Kuisma, 02 474 5241.