1-_DSC0089 (2) E

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2018 alkaen


Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 16 §:n perusteella. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein. Paimion koulutuslautakunta päätti kokouksessaan 25.1.2018, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin tehdään opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksen (840/2017) mukainen indeksitarkistus 1.8.2018 alkaen.


Varhaiskasvatuksessa perittävät asiakasmaksut on tarkistettu opetustoimen hintaindeksillä ja maksun määräämisessä käytettävät tulorajat yleisellä ansiotasoindeksillä. Asiakasmaksulakia muutettiin 1.1.2018 alkaen tulorajojen ja sisaralennuksen osalta. Nyt päätetyt muutokset muuttavat em. lakimuutoksen tulorajoja sekä asiakasmaksuja uudelleen 1.8.2018 alkaen.


Jokaiselle kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle tehdään uusi varhaiskasvatuksen maksupäätös 1.8.2018 alkaen.

 

Mikäli olette hyväksyneet korkeimman maksun perimisen ilman tulotietojen toimittamista, kannattaa tarkistaa perheen tulot suhteessa uusiin tulorajoihin. Koska tulorajat nousevat, eivät kaikki korkeinta maksua nyt maksavat perheet jatkossa välttämättä kuulu tähän maksuryhmään. Mikäli haluatte asiakasmaksunne jatkossa perustuvan tulotietoihin, toimittakaa tuloselvityslomake liitteineen varhaiskasvatustoimistoon. Mikäli edelleen 1.8.2018 alkaen hyväksytte ylimmän maksuluokan, ei erillistä ilmoitusta asiasta tarvitse tehdä eikä tulotietoja tarvitse toimittaa.

 

Jos lapsenne nykyinen varhaiskasvatusmaksu perustuu tulotietoihinne, pyydämme teitä toimittamaan tuloselvityslomakkeen liitteineen varhaiskasvatustoimistoon (osoitteeseen ”Varhaiskasvatustoimisto” PL 50, 21531 Paimio) viimeistään 29.6.2018. Huom! Vaikka tulonne eivät olisikaan muuttuneet, tulee tuloselvitys liitteineen silti toimittaa tarkastusta varten. Mikäli emme ole saaneet tulotietojanne 29.6.2018 mennessä, perimme lapsenne varhaiskasvatusmaksun korkeimman maksuluokan mukaan 1.8.2018 alkaen. Perheiden, joiden molemmat huoltajat ovat toimittaneet tulotietonsa vuoden 2018 aikana ei tarvitse toimittaa tuloselvitystä, mikäli tuloissa ei ole tapahtunut muutosta.


Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen enimmäismäärät sekä pienimmän perittävän maksun euromäärä on tarkistettu yleisellä ansiotasoindeksillä. Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 1.8.2018 alkaen enintään 289 euroa (nykyisin 290 euroa). Ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä kuukausimaksu on 50% nuorimman lapsen maksusta eli enintään 145 euroa. Kunkin seuraavan lapsen maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta. Alin perittävä kuukausimaksu on 27 euroa.Tulorajat 1.8.2018 alkaen:


HUOM!  Koteihin toukokuussa jaetuissa tiedotteissa on  virheellinen korkeimman maksun raja, alla tiedot korjattuna. Pahoittelemme virhettä.


              

perheen koko,

henkilöä

tuloraja 1.8.2018

alkaen, euroa/kk

bruttotulot

(suluissa nykyinen

raja)

maksuprosentti

korkeimman

maksun tuloraja

1.8.2018

alkaen, euroa/kk

bruttotulot

                                                                              


2

2102 (2050)

10,7%

4799

3

2713 (2646)

10,7%

5410

4

3080 (3003)

10,7%

5777

5

3447 (3361)

10,7%

6144

6

3813 (3718)

10,7%

6510Yli kuusihenkisen perheen maksun määräämisessä käytettävän tulorajan lisäys kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta on 1.8.2018 alkaen 142 €.                                                              


Muita muutoksia ei varhaiskasvatusmaksuihin tai niiden määräämisperusteisiin ole tehty. Maksu määräytyy edelleen perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatukseen kalenterikuukauden ajaksi varatun ajan perusteella. Maksu voidaan määrätä enimmäismaksuna, jos hakija ei ilmoita perheen tuloja. Kun tulotiedoissa, perheen koossa tai hoitoajassa tapahtuu muutoksia, vanhemmat ovat velvollisia ilmoittamaan siitä välittömästi varhaiskasvatustoimistoon.


Katso tarkemmat asiakasmaksua koskevat ohjeet ja lisätiedot oheisesta maksutiedotteesta.

 

Lisätietoja antavat:

varhaiskasvatusohjaaja Anne Kuisma, (02) 474 5241

varhaiskasvatuksen palveluneuvoja Viivi Mustonen, (02) 474 5239

etunimi.sukunimi(at)paimio.fi