1-_DSC0089 (2) E

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.1.2018 alkaen

Eduskunta on 8.12.2017 hyväksynyt hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi

varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta (HE 115/2017 vp, EV 147/2017 vp). Laki tulee voimaan 1.1.2018 ilman siirtymäaikaa sillä ehdolla, että tasavallan presidentti vahvistaa lain tätä ennen.

 

Maksu määräytyy edelleen perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatukseen kalenterikuukauden ajaksi varatun ajan perusteella. Maksu voidaan määrätä enimmäismaksuna, jos hakija ei ilmoita perheen tuloja.

 

Lakimuutoksessa maksun määräämisen perusteena olevia tulorajoja on korotettu siten, että erityisesti pieni- ja keskituloisten perheiden asiakasmaksut alenevat. Isoimmat maksualennukset kohdistuvat monilapsisiin perheisiin. Maksut laskevat kaikilta niiltä perheiltä, jotka ovat maksaneet enimmäismaksun alittavaa maksua ja lähes kaikilta niiltä perheiltä, joiden tulotaso on ollut juuri enimmäismaksun rajan mukainen.

 

Perheen koko      Tuloraja 1.3.2017   Tuloraja 1.1.2018    Korkein maksu%

henkilöä               alkaen € / kk            alkaen €/kk            1.1.2018 alkaen


2                          1915                             2050                             10,7


3                          1915                             2646                             10,7


4                          2053                            3003                             10,7


5                          2191                             3361                             10,7


6                          2328                             3718                             10,7

 

Jokaiselle lapselle tehdään lakimuutoksen myötä uusi maksupäätös ja toivomme, että perheet tarkistaisivat nykyisen maksupäätöksensä tiedot. Mikäli nykyisessä maksupäätöksessä mainitut perheen tulot ovat muuttuneet, tulotiedot liitteineen tulee toimittaa tuloselvityslomakkeen ohjeiden mukaisesti varhaiskasvatustoimistoon. Tuloselvitystä ei tarvitse toimittaa, mikäli nykyiseen maksupäätökseen kirjatut tiedot ovat edelleen voimassa.


Paimion koulutuslautakunta päätti kokouksessaan 30.11.2017 noudattaa 1.1.2018 voimassa olevia asiakasmaksulain mukaisia maksuperusteita varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa. Lakimuutoksen mukaan perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on edelleen 290 €. Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan lapsen maksu muuttuu 50%:iin nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on edelleen 20 % nuorimman lapsen maksusta. Alin perittävä kuukausimaksu on 27 €.


Esiopetus on maksutonta.

Esiopetusta täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään 60% (enint. 20t/vko), 65% (enint. 5t/pv) tai 85% (kokopäivähoito) varatun hoitoajan mukaisesti. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus alkaa 1.8. ja päättyy 31.5. Esiopetuksessa olevan lapsen varhaiskasvatusmaksua ei muuteta syys-, joulu- ja hiihtoloman aikana. Kesäaikana (kesä- ja heinäkuussa) varhaiskasvatusmaksu on täysi kuukausimaksu tai em. prosenttiosuus.


Katso tarkemmat asiakasmaksua koskevat ohjeet ja lisätiedot oheisesta maksutiedotteesta.

 

Lisätietoja antavat:

varhaiskasvatusohjaaja Anne Kuisma, (02) 474 5241.

varhaiskasvatuksen palveluneuvoja Viivi Mustonen, (02) 474 5239.

etunimi.sukunimi(at)paimio.fi