Seudullinen varhaiskasvatuksen yhteistyö

Paimion varhaiskasvatuspalvelut ovat mukana Turun seudun kuntien varhaiskasvatuksen yhteistyössä.


Yhteistyömuotona ovat mm. seudulliset varhaiskasvatuksen maksuperusteet sekä Turun seudun sopimus varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen seudullisesta yhteistoiminnasta.