Oksalla on paras pohtimispaikkaToiminta-ajatus

 "Ihmiseltä ihmiselle", niin lasten kuin huoltajiensa kanssa!


Toimimme teemaa toteuttaessamme pitkälti lasten mielenkiinnon mukaan, lapsilähtöisesti. Retkeilemme metsässä ja tutustumme tarkemmin niihin asioihin, joita lapset tuovat esiin puheissaan ja leikeissään.


Toimintamme päätavoitteina ovat

- toiminnallisuus, lapsen osallisuus, onnistumisen kokeminen ja suorittamisen välttäminen

- Aikuisten aito läsnäolo ja kiinnostus, lapsen kunnioitus

- Lapsilähtöisyys;

   lasten ideat, haastattelut, ryhmäkeskustelut, yhdessä toiminnan

   suunnitteleminen

- Lapsen oma kokemus, itse tekeminen ja löytäminen.

- Leikin pedagogiikka ja toimintaympäristöjen suunnittelu


Päiväkodin uusi Varhaiskasvatussuunnitelma valmistui keväällä 2016. Toteutamme toiminnassamme Paimion varhaiskasvatussuunnitelmaa http://www.paimio.fi/files/6792/Paimion_varhaiskasvatussuunnitelma_2017_(2).pdf

Tulipa hieno!