Päiväkodin toiminta

Päiväkodin tilat on suunniteltu väljiksi. Pienryhmätiloja on useita ja ne ovat ahkerassa käytössä lasten oma-aloitteisissa leikeissä sekä aikuisten ohjaamien pienryhmien tiloina. Pienryhmätilat antavat lapsille mahdollisuuden myös rauhalliseen oleiluun esim. "kirjastohuoneessa".

 

Vesileikkihuone ja verstas ovat käytössä resurssien mukaan, aina aikuisen valvonnassa ja ohjauksessa.

 

Toimintamme suunnittelu perustuu lasten ikärakenteeseen, vuodenaikojen tuomaan sisältöön sekä lasten yksilöllisiin erityistarpeisiin. Toimintaa suunnitellaan ryhmittäin.

Koko talon yhteistää toimintaa ovat esimerkiksi viikottaiset musiikkituokiot, ns. vauhtivarvasviikot, osa juhlista jne.

 

Liikuntaa on säännöllisillä liikuntavuoroilla Hanhijoen koululla sekä pienimuotoisesti päiväkodilla.

Retket lähimaastoon ovat kiinteä osa toimintaamme.

 

Hyvät tavat, niiden opettelu ja ylläpito ovat päiväkotimme arkea.Tärkeää on, että jokaiselle löytyy leikkikaveri.

Lapsen hyvään päivään kuuluu, että hänellä on hyvä ja turvallinen olo kanssamme.

 

 

Esiopetus

Esiopetus on suunnitelmallista kasvatusta ja opetusta. Se on lapsen oppimista, osallisuutta, kehitystä ja kasvua tukevaa toimintaa. Päiväkodissamme esiopetusta tarjotaan arkipäivinä klo 8.30 - 12.30.


Esiopetusvuoden aikana:

- keskustellaan

- leikitään

- liikutaan

- tutkitaan

- kokeillaan

- hankitaan tietoa ja ratkaistaan ongelmia.


Esiopetuksessa pyritään vahvistamaan lapsen itsetuntoa tarjoamalla myönteisiä oppimiskokemuksia sekä mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen samanikäisten kanssa.