Päiväkodin arvot ja toiminta-ajatus

Ala-Vistan päiväkodissa toimii kaksi 3-6 –vuotiaiden kokopäiväryhmää, alakerran Pillipiiparit ja yläkerran Onnimannit.

 

Tehtävämme on tarjota lapsille turvallista hoitoa ja kasvatusta sekä toiset huomioiva ilmapiiri pohjaksi lapsen yksilöllliselle kasvulle ja kehitykselle. Toimimme yhteistyössä vanhempien kanssa tukien perheitä heidän vaativassa kasvatustehtävässään.

 

Lapsi saa olla lapsi ja jokaista hänen elämänvaihettaan pitää kunnioittaa.

 

Lapselle luodaan pohja elinikäiselle oppimiselle, joka jatkuu koulussa ja siitä eteenpäin.

 

Lapsesta kasvaa sosiaalinen, terveen itsetunnon omaava, yhteistyökykyinen, omista toimistaan vastuuta ottava ja aktiivinen yhteiskunnan jäsen.

 

Rajat ja rakkaus luovat perusturvallisuuden, jonka  pohjalta lapsen on hyvä opetella itsensä ja toistensa kunnioittamista, hyviä tapoja ja oikeudenmukaisuutta.

 

Myönteisten elämysten kautta lapsi kokee luonnon ja ympäristön turvallisena ja mielenkiintoisena.

 

Syli, lämpö ja huumori takaavat lapselle hyvän mielen.dinot 2

pullapoikakäsipuu