Kotihoidon tuki


Kotihoidon tukeen on oikeus, jos alle 3-vuotiasta lasta hoidetaan kotona. Hoitaja voi olla

  • isä, äiti tai muu huoltaja
  • vanhemman tai huoltajan kanssa asuva avo- tai aviopuoliso
  • lapsesta huolehtiva muu henkilö tai palkattu hoitaja.


Alle 3-vuotiaan kotona hoidettavan lapsen muista alle kouluikäisistä sisaruksista voidaan myös maksaa kotihoidon tukea. Etuuden maksaminen päättyy viimeistään, kun perheen nuorin lapsi täyttää 3 vuotta. Kotihoidon tukea ei voi saada lapsesta, joka on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Jos kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa ei irtisanota esim. kesäloman ajalta, kotihoidon tukeen ei ole oikeutta. Muut etuudet voivat vaikuttaa kotihoidon tukeen.


Lisätietoja kotihoidon tuesta http://www.kela.fi/kotihoidontuki


Kotihoidon tuen kuntalisä

Paimion kaupunki ei maksa enää 1.3.2016 alkaen kotihoidon tuen kuntalisää.