Esiopetuskuljetukset

Paimiossa esiopetuksen oppilas on oikeutettu perusopetuksen 1-2 luokkien oppilaiden tavoin perusopetuslain mukaiseen maksuttomaan esiopetuskuljetukseen tai kuljetuskorvaukseen, mikäli hänen matkansa kotoa esiopetuspaikkaan ylittää kolme (3) kilometriä. Matka mitataan Turun seudun karttapalveluohjelman avulla lyhintä reittiä.


  • Lempilän päiväkodin Leijonien esiopetusryhmään maksuton kuljetus järjestetään koulukuljetusten yhteydessä ensisijaisesti vuoroliikenteen linja-autoja käyttäen. Mikäli vuoroliikennettä ei ole käytettävissä, oppilaalle järjestetään joko osittain tai kokonaan kuljetus tilauslinja-autolla tai taksilla. Kuljetusta haetaan täyttämällä koulukuljetusanomus, joka toimitetaan koulutoimistoon.
  • Mikäli päiväkodin kokopäiväryhmässä esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan esiopetuskuljetukseen, hänen huoltajalleen maksetaan lapsensa kuljettamisesta esiopetukseen saattokorvaus kilometrikorvauksena  Kelan korvausperusteen mukaisesti. Saattokorvausta ei kuitenkaan makseta satunnaisesta esiopetukseen tai sieltä pois kulkemisesta. Saattokorvauksen perusteena on säännöllinen kaupungin kanssa etukäteen sovittu esiopetusmatka. Paimiossa päiväkodin kokopäiväryhmässä esiopetusta saavan lapsen huoltajalle maksetaan kuljetuskorvausta koulukuljetuskriteerien täyttyessä, mikäli lapsi tulee aamulla suoraan kotoa tai toisesta päivähoitopaikasta esiopetukseen tai lähtee esiopetuksesta suoraan kotiin tai toiseen päivähoitopaikkaan. Mikäli lapsi tulee aamulla suoraan esiopetukseen, hänelle ei tarjota päiväkodissa aamupalaa. 


Kuljetuskorvauksesta tehdään sopimus päiväkodin ja lapsen huoltajan välillä toimintavuoden alussa tai ennen kuljetusoikeuden alkamista. Kuljetuskorvaus maksetaan, mikäli oikeus maksuttomaan kuljetukseen kestää vähintään 2 kuukautta.


Kuljetuskorvaus on 20 snt/km.


Kuljetuskorvaus maksetaan huoltajalle lapsen läsnäolopäivien mukaan syystoimintakauden osalta tammikuussa ja kevättoimintakauden osalta kesäkuussa.