Esiopetukseen ilmoittautuminen

Esiopetukseen toimintakaudelle 2018-2019 ilmoitetaan v. 2012 syntyneet lapset. Esiopetukseen ilmoittautumisaika on 29.1.-28.2.2018. Perusopetuslakia on muutettu 1.1.2015 voimaan tulleella lailla (1040/2014) siten, että esiopetus muuttuu velvoittavaksi. Lapsen on 1.8.2015 alkaen osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.


Ilmoittautuminen tapahtuu varhaiskasvatuksen yhteishaun yhteydessä sähköisesti. Ilmoittautumislomake täytetään kaikista esiopetuksen aloittavista lapsista, myös heistä, jotka ovat jo varhaiskasvatuksessa. Ilmoittautumiseen voit tarvittaessa käyttää myös paperista hakulomaketta, jonka saat varhaiskasvatustoimistosta.


Mikäli esiopetukseen tuleva lapsi tarvitsee lisäksi esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, siitä pitää tehdä varhaiskasvatushakemus erikseen. Hakemus tehdään myös sähköisesti.


Esiopetus alkaa ma 13.8.2018.


Esiopetusalueet

Paimiossa esiopetus tapahtuu päiväkotien kokopäiväryhmissä sekä Lempilän Leijonien osapäiväryhmässä.


 

Ala-Vista: Ala-Vistan pk, Jokelan pk

Kiusala: Hanhijoen pk

Kriivari: Kriivarin pk

Preitilä: Preitilän pk

Tapiola: Tapiolan pk

Ylä-Vista: Lempilän pk, Lempilän Leijonat


Saari: Nappulamäen yksityinen pk

(esiopetusilmoituksen lisäksi otettava yhteys suoraan päiväkotiin, ks. myös kohta "Varhaiskasvatukseen hakeminen").


 

Ruotsinkieliseen esiopetukseen ilmoittaudutaan samalla lomakkeella. Kohtaan "lisätietoja" kirjataan toive ruotsinkielisestä esiopetuksesta ja esiopetuspaikasta.

 

Ainoastaan esiopetusta tarvitsevien lasten ensisijainen sijoituspaikka on Lempilän Leijonien esiopetusryhmä, joka on Vistan koulun yhteydessä.


Päätös

Päätös esiopetuspaikasta lähetetään yhdessä varhaiskasvatuspaikkojen kanssa vanhemmille toukokuun loppuun mennessä.