Esiopetukseen ilmoittautuminen

HUOM! ILMOITTAUTUMISAIKA ON MUUTTUNUT!

Vuoden 2018 keskitetty esiopetukseen ilmoittautumisaika on 

ti 30.1. - to 15.2.2018. Mikäli olet ilmoittanut lapsesi esiopetukseen jo ennen hakuajan alkamista, sinun ei tarvitse täyttää hakemusta uudelleen.


Esiopetukseen toimintakaudelle 2018-2019 ilmoitetaan v. 2012 syntyneet lapset. Perusopetuslakia on muutettu 1.1.2015 voimaan tulleella lailla (1040/2014) siten, että esiopetus muuttuu velvoittavaksi. Lapsen on 1.8.2015 alkaen osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.


Ilmoittautuminen tapahtuu varhaiskasvatuksen yhteishaun yhteydessä sähköisesti. Ilmoittautumislomake täytetään kaikista esiopetuksen aloittavista lapsista, myös heistä, jotka ovat jo varhaiskasvatuksessa. Ilmoittautumiseen voit tarvittaessa käyttää myös paperista hakulomaketta, jonka saat varhaiskasvatustoimistosta.


Mikäli esiopetukseen tuleva lapsi tarvitsee lisäksi esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, siitä pitää tehdä varhaiskasvatushakemus erikseen. Hakemus tehdään myös sähköisesti.


Esiopetus alkaa ma 13.8.2018.

 

Ruotsinkieliseen esiopetukseen ilmoittaudutaan samalla lomakkeella. Kohtaan "lisätietoja" kirjataan toive ruotsinkielisestä esiopetuksesta ja esiopetuspaikasta.

 


Päätös

Päätös esiopetuspaikasta lähetetään yhdessä varhaiskasvatuspaikkojen kanssa vanhemmille toukokuun loppuun mennessä.