AjankohtaistaHiihtolomalla 19.-25.2.2018

* auki ovat: Ala-Vistan, Hanhijoen, Kriivarin, Kyysilän ja Tapiolan päiväkodit

* kiinni ovat: Jokelan, Lempilän ja Preitilän päiväkodit9.2.2018

Kunta-alalle on saatu neuvottelutulos ja kunta-alaa koskenut ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy välittömästi.7.2.2018

Tiedote ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta


Kunta-alalla työskenteleviä työntekijöitä edustavat ammattiliitot ovat ilmoittaneet jäsentensä ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta 5. ja 6.2.2018 alkaen. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellot ovat voimassa toistaiseksi.

Kyseinen ylityö- ja vuoronvaihtokielto saattaa vaikuttaa myös varhaiskasvatuspalvelujen järjestämiseen. Pyrimme kuitenkin huolehtimaan palvelujen saatavuudesta keskeytyksettä.

Tässä tilanteessa varhaiskasvatuspalvelujen tarjoaminen mahdollisimman täysimääräisesti edellyttää tarkkaa tietoa lasten hoitoajoista. Tämän vuoksi pyydämme huoltajia ilmoittamaan päiväkotiin lastensa hoidon tarpeet mahdollisimman nopeasti ja tarkasti. Mikäli hoitoaikoihin tulee muutoksia, pyydämme teitä ilmoittamaan niistä välittömästi.

Kaikista järjestelyistä huolimatta saattaa tulla tilanteita, joissa joudumme supistamaan toimintaa tai muuttamaan väliaikaisesti päiväkotien aukioloaikoja. Näistä tapauksista ilmoitamme huoltajille erikseen.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei koske perhepäivähoitajia.