Ajankohtaista


24.4.2018


Koulutuslautakunta on päättänyt korottaa indeksitarkistuksen mukaisesti varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusarvoa 1.8.2018 alkaen.


Lisätietoa;

http://paimio.fi/paatoksenteko/esityslistat_ja_pöytäkirjat

Koulutuslautakunnan pöytäkirja 17.4.2018.


24.4.2018


Koulutuslautakunta on päättänyt, että Kyysilän väliaikaisen päiväkotiyksikön toiminta päättyy 31.7.2018. Lasten varhaiskasvatus Kyysilän päiväkodissa päättyy viimeistään kesäkuun 2018 lopussa.


Lempilän päiväkodin Lepola - yksikön sekä Tikankolon toimintaa jatketaan toistaiseksi. Lakkauttamispäätöksen tekoon palataan, kun kunnallisten varhaiskasvatuspaikkojen osoittamiseksi kaupungissa on käytettävissä riittävästi muita varhaiskasvatukseen soveltuvia tiloja.


Lisätietoa;

http://paimio.fi/paatoksenteko/esityslistat_ja_pöytäkirjat

Koulutuslautakunnan pöytäkirja 17.4.2018.


19.4.2018

Kyselyt lapsen kesälomista ja maksuvapautukseen oikeuttavista poissaoloista kesällä 2018 on nyt jaettu perheille. Kyselyt tulee palauttaa 30.4.2018 mennessä lapsen omaan päiväkotiin, ryhmikseen tai perhepäivähoitajalle.4.4.2018

Syksyn 2018 varhaiskasvatus- ja esiopetushakemuksia käsitellään parhaillaan. Päätökset varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikoista lähetetään kirjallisina vanhemmille viimeistään toukokuun loppuun mennessä.19.3.2018

Kevään 2018 asiakastyytyväisyyskyselyn vastausaika on päättynyt. Kiitoksia kaikille vastanneille!

Vakakyselyn mainos
Hiihtolomalla 19.-25.2.2018

* auki ovat: Ala-Vistan, Hanhijoen, Kriivarin, Kyysilän ja Tapiolan päiväkodit

* kiinni ovat: Jokelan, Lempilän ja Preitilän päiväkodit9.2.2018

Kunta-alalle on saatu neuvottelutulos ja kunta-alaa koskenut ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy välittömästi.7.2.2018

Tiedote ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta

Kunta-alalla työskenteleviä työntekijöitä edustavat ammattiliitot ovat ilmoittaneet jäsentensä ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta 5. ja 6.2.2018 alkaen. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellot ovat voimassa toistaiseksi.

Kyseinen ylityö- ja vuoronvaihtokielto saattaa vaikuttaa myös varhaiskasvatuspalvelujen järjestämiseen. Pyrimme kuitenkin huolehtimaan palvelujen saatavuudesta keskeytyksettä.

Tässä tilanteessa varhaiskasvatuspalvelujen tarjoaminen mahdollisimman täysimääräisesti edellyttää tarkkaa tietoa lasten hoitoajoista. Tämän vuoksi pyydämme huoltajia ilmoittamaan päiväkotiin lastensa hoidon tarpeet mahdollisimman nopeasti ja tarkasti. Mikäli hoitoaikoihin tulee muutoksia, pyydämme teitä ilmoittamaan niistä välittömästi.

Kaikista järjestelyistä huolimatta saattaa tulla tilanteita, joissa joudumme supistamaan toimintaa tai muuttamaan väliaikaisesti päiväkotien aukioloaikoja. Näistä tapauksista ilmoitamme huoltajille erikseen.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei koske perhepäivähoitajia.