Ajankohtaista


22.1.2019


Varhaiskasvatuksen keskitetyssä haussa 1.8.2019 alkavalle toimintavuodelle tarkoitetut uudet sekä sisäistä siirtoa koskevat hakemukset tehdään sähköisen asioinnin kautta. Haku tulee tehdä 12.2.2019 mennessä. Lisätietoa valikosta "Varhaiskasvatukseen hakeminen".22.1.2019


Lukuvuoden 2019-2020 esiopetukseen tulee ilmoittaa kaikki ne lapset, jotka ovat syntyneet vuonna 2013, ja ne vuonna 2014 syntyneet lapset, jotka ovat pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Esiopetukseen ilmoittaudutaan 22.1.-3.2.2019 sähköisesti Wilma-tietojärjestelmän kautta. Wilma-tunnukset ja ilmoittautumisohjeet toimitetaan huoltajille kotiin postitse. Mikäli esiopetukseen ilmoittautunut lapsi tarvitsee lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, tulee hänestä tehdä myös sähköinen varhaiskasvatukseen haku.


11.1.2019


Marraskuun varhaiskasvatuslaskujen lähettämisessä on ilmennyt teknisiä ongelmia eivätkä laskut ole lähteneet ajallaan. Laskujen olisi pitänyt lähteä varhaiskasvatustoimistosta 20.12.2018, eräpäivä 15.1.2019. Asiaa selvitetään parhaillaan ja uudet laskut, muutetulla eräpäivällä, pyritään lähettämään mahdollisimman pian. Pahoittelemme häiriöstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.


30.11.2018


Varhaiskasvatustoimisto on suljettuna 6.-7.12.2018.31.8.2018


Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin tuli muutoksia 1.8.2018 alkaen (kts. lisätietoja "varhaiskasvatuksen asiakasmaksut" - sivulta). Saimme tuloselvityksiä runsaasti ja maksupäätösten teko on tällä hetkellä hieman ruuhkautunut. Päätökset pyritään postittamaan perheille mahdollisimman pian.


24.5.2018


Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin on tulossa muutoksia 1.8.2018 alkaen. Jokaiselle kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle tehdään uusi varhaiskasvatuksen maksupäätös 1.8.2018 alkaen.


Jos lapsenne nykyinen varhaiskasvatusmaksu perustuu tulotietoihinne, pyydämme teitä toimittamaan tuloselvityslomakkeen liitteineen varhaiskasvatustoimistoon (osoitteeseen "Varhaiskasvatustoimisto"    PL 50, 21531 Paimio) viimeistään 29.6.2018. HUOM! Vaikka tulonne eivät olisikaan muuttuneet, tulee tuloselvitys silti toimittaa tarkastusta varten. Mikäli emme ole saaneet tulotietojanne 29.6.2018 mennessä, perimme lapsenne varhaiskasvatusmaksun korkeimman maksuluokan mukaan 1.8.2018 alkaen. Perheiden, joiden molemmat huoltajat ovat toimittaneet tulotietonsa vuoden 2018 aikana ei tarvitse toimittaa tuloselvitystä, mikäli tuloissa ei ole tapahtunut muutoksia. 


Muutosten vuoksi myös kaikkien palveluseteliasiakkaiden palvelusetelipäätökset tarkistetaan 1.8.2018 alkaen ja yllä oleva ohjeistus koskee myös palveluseteliasiakkaitamme.


Lisätietoa löydät "varhaiskasvatuksen asiakasmaksut" - sivulta.


24.4.2018


Koulutuslautakunta on päättänyt korottaa indeksitarkistuksen mukaisesti varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusarvoa 1.8.2018 alkaen.


Lisätietoa;

http://paimio.fi/paatoksenteko/esityslistat_ja_pöytäkirjat

Koulutuslautakunnan pöytäkirja 17.4.2018.


24.4.2018


Koulutuslautakunta on päättänyt, että Kyysilän väliaikaisen päiväkotiyksikön toiminta päättyy 31.7.2018. Lasten varhaiskasvatus Kyysilän päiväkodissa päättyy viimeistään kesäkuun 2018 lopussa.


Lempilän päiväkodin Lepola - yksikön sekä Tikankolon toimintaa jatketaan toistaiseksi. Lakkauttamispäätöksen tekoon palataan, kun kunnallisten varhaiskasvatuspaikkojen osoittamiseksi kaupungissa on käytettävissä riittävästi muita varhaiskasvatukseen soveltuvia tiloja.


Lisätietoa;

http://paimio.fi/paatoksenteko/esityslistat_ja_pöytäkirjat

Koulutuslautakunnan pöytäkirja 17.4.2018.


19.4.2018

Kyselyt lapsen kesälomista ja maksuvapautukseen oikeuttavista poissaoloista kesällä 2018 on nyt jaettu perheille. Kyselyt tulee palauttaa 30.4.2018 mennessä lapsen omaan päiväkotiin, ryhmikseen tai perhepäivähoitajalle.4.4.2018

Syksyn 2018 varhaiskasvatus- ja esiopetushakemuksia käsitellään parhaillaan. Päätökset varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikoista lähetetään kirjallisina vanhemmille viimeistään toukokuun loppuun mennessä.19.3.2018

Kevään 2018 asiakastyytyväisyyskyselyn vastausaika on päättynyt. Kiitoksia kaikille vastanneille!

Vakakyselyn mainos
Hiihtolomalla 19.-25.2.2018

* auki ovat: Ala-Vistan, Hanhijoen, Kriivarin, Kyysilän ja Tapiolan päiväkodit

* kiinni ovat: Jokelan, Lempilän ja Preitilän päiväkodit9.2.2018

Kunta-alalle on saatu neuvottelutulos ja kunta-alaa koskenut ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy välittömästi.7.2.2018

Tiedote ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta

Kunta-alalla työskenteleviä työntekijöitä edustavat ammattiliitot ovat ilmoittaneet jäsentensä ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta 5. ja 6.2.2018 alkaen. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellot ovat voimassa toistaiseksi.

Kyseinen ylityö- ja vuoronvaihtokielto saattaa vaikuttaa myös varhaiskasvatuspalvelujen järjestämiseen. Pyrimme kuitenkin huolehtimaan palvelujen saatavuudesta keskeytyksettä.

Tässä tilanteessa varhaiskasvatuspalvelujen tarjoaminen mahdollisimman täysimääräisesti edellyttää tarkkaa tietoa lasten hoitoajoista. Tämän vuoksi pyydämme huoltajia ilmoittamaan päiväkotiin lastensa hoidon tarpeet mahdollisimman nopeasti ja tarkasti. Mikäli hoitoaikoihin tulee muutoksia, pyydämme teitä ilmoittamaan niistä välittömästi.

Kaikista järjestelyistä huolimatta saattaa tulla tilanteita, joissa joudumme supistamaan toimintaa tai muuttamaan väliaikaisesti päiväkotien aukioloaikoja. Näistä tapauksista ilmoitamme huoltajille erikseen.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei koske perhepäivähoitajia.