Koulukuljetus

Perusopetuslain 32 §:n 1 momentin säännösten perusteella Paimion kaupunki järjestää oppilaille maksuttoman koulukuljetuksen tai avustaa riittävässä määrin kuljettamista tai saattamista:

 

1) jos oppilaan koulumatka on yli 5 kilometriä


2) jos koulumatka muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, kun otetaan huomioon oppilaan ikä tai muut olosuhteet (koulumatka alle 5 km).

 

Koulumatkan vaikeus ja rasittavuus todetaan asiantuntijalausunnolla (lääkäri tai psykologi). Apuna koulumatkan vaarallisuuden arvioinnissa käytetään Koululiitu-ohjelmaa. Oppilaan oikeudesta kuljetukseen tai avustukseen koulumatkan vaarallisuuden, vaikeuden tai rasittavuuden perusteella  tekee sivistysjohtaja kussakin tapauksessa erillisen päätöksen. Kuljetusta on anottava erillisellä koulukuljetusanomus-lomakkeella. Huoltaja voi anoa myös kuljetus- tai saattoavustusta, jotka on anottava viimeistään sen lukuvuoden aikana, jota anomus koskee.

  

3) Koulukuljetukseen oikeutetulle oppilaalle myönnetään oikeus linja-autokuljetuksen sijaan taksikuljetukseen, kun matka pysäkille tai takaisin ylittää 1-2 lk:n oppilailla 2 km:n ja 3-9 lk:n oppilailla 3 km:n rajan . Taksikuljetus voi olla syöttöliikennettä, jolloin se voi koskea vain osaa koulumatkasta.


4)koulukuljetus järjestetään kaikille paimiolaisille 1-2 lk:n oppilaille, joiden koulumatkan pituus on yli 3 km.

 

Koulukuljetukset hoidetaan ensisijaisesti vuorolinjaliikenteen vuoroja käyttänen, jolloin kuljetusoikeuden saaneille oppilaille annetaan linja-autoliput vuorolinjaliikenteen autossa kulkemista varten. Mikäli vuorolinjaliikennettä ei ole käytettävissä, oppilaalle järjestetään joko osittain tai kokonaan kuljetus kotoa kouluun ja takaisin tilauslinja-autolla tai taksilla.

 

Jos oppilas hakeutuu muuhun kuin kunnan hänelle osoittamaan lähikouluun, huoltaja vastaa oppilaan koulumatkoista ja niistä aiheutuvista kustannuksista.