Aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen


Lukuvuoden 2019 - 2020 aamu- ja iltapäivätoimintaan haku on maalis-huhtikuussa 2019. Tarkemmasta hakuajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin.


Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan aina lukuvuodeksi kerrallaan. Kevätlukukauden toimintaan ilmoittaudutaan erikseen marraskuun aikana toteutettavan kyselyn yhteydessä. Hakuaika on keväällä. Toimintaan voi hakea myös kesken toimintakauden. Hakuajan päättymisen jälkeen tulleet hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.


Hakeminen tapahtuu sähköisesti Wilman kautta. Poikkeustapauksessa hakemuksen voi tehdä paperilomakkeelle ja toimittaa sen koulutoimistoon Paimion kaupunginvirastoon. (Vistantie 18, 2. kerros)


Ensisijaisesti paikan saavat kaikki 1.vuosiluokkien oppilaat ja 2.vuosiluokkien erityisen tuen oppilaat.  Tämän jälkeen paikat jaetaan muille paikkaa hakeneille oppilaille. Mikäli vapaita paikkoja ei riitä kaikille paikkaa hakeneille, suoritetaan valinta 2. ja 3.vuosiluokan oppilaiden kesken arpomalla. Erityisestä syystä oppilashuoltoryhmän esityksestä voidaan aamu- ja iltapäivätoimintaan oikeutettu oppilas myös asettaa etusijalle valinnassa.


Kun maksuttoman koulukuljetusedun omaava oppilas saa paikan aamu- ja iltapäivätoiminnasta, hän menettää oikeuden joko aamu- tai iltapäivän koulukuljetukseen suoraan kouluun tai koulusta kotiin heti koulupäivän jälkeen riippuen siitä, onko hänellä paikka aamu- vai iltapäivätoiminnassa.