Aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut

Aamu- ja iltapäivätoimintaan on sitouduttava pääsääntöisesti koko lukukaudeksi (syys-/kevätlukukausi) kerrallaan. Maksu peritään siitä lähtien, mistä oikeus apip-paikkaan on myönnetty. Mikäli lapsi jää pois toiminnasta lukukauden aikana, paikan varaus päättyy kuitenkin vasta lukukauden lopussa. Asiakasmaksusta on maksettava puolet niiltä kuukausilta, jolloin lapsi ei osallistu lainkaan toimintaan. Painavaksi katsottavasta syystä paikka voidaan kuitenkin perua huoltajan asiasta tekemää ilmoitusta seuraavan kuukauden alusta lukien. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti.


Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut peritään erikseen siten, että aamutoiminnasta maksun perii Paimion MLL:n paikallisyhdistys ja iltapäivätoiminnasta Paimion kaupunki. Asiakasmaksuista säädetään  perusopetuslain 48f §:ssä.Asiakasmaksut:

  • aamutoiminta 3 t/pv, klo 7.00 - 10.00, maksu 60€/kk

  • iltapäivätoiminta 3t/pv, klo 13.00 - 16.00, maksu 80€/kk

  • iltapäivätoiminta 4t/pv, klo 13.00 - 17.00, maksu 100€ /kk (vain Vistan koulun kerhossa)


Asiakasmaksun suuruuteen eivät vaikuta koulujen loma-ajat.

Toiminta-aika on määritelty päivittäin. Sitä ei voi laskea keskiarvona (esim.15 tuntia viikossa).


Elokuun maksu on kaikilta 3 tunnin toiminnasta 40 euroa ja 4 tunnin toiminnasta 50 euroa.Mikäli lapsen huoltaja tai huoltajat ovat toimeentulotuen asiakkaita, ei aamu- ja iltapäivätoiminnan maksua peritä lainkaan. Maksuttomuuteen edellytetään toimeentulotuen myöntäjän (Kela) todistusta.Mikäli lapsi jonakin kalenterikuukautena oman tai huoltajansa sairauden vuoksi osallistuu toimintaan enintään 10 päivänä , on maksu puolet kuukausimaksusta.  Jos sairaudesta johtuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä kyseiseltä kuukaudelta lainkaan. 

Sairaus todetaan joko lääkärin- tai terveydenhoitajan lausunnon perusteella.


Mikäli lapsi jonakin kuukautena ei muusta syystä osallistu toimintaan lainkaan, peritään asiakasmaksuna puolet kuukausimaksusta.