Vihreä lippu

vihrealippuVihreä lippu on päiväkotien, koulujen, oppilaitosten sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toimijoiden kestävän kehityksen ohjelma. Lisäksi Vihreä lippu on kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki. Ohjelman kriteerit täyttävä osallistuja saa ohjelman tunnuksena toimivan vihreän lipun käyttöoikeuden.

 

Meidän koulumme on saanut Vihreän lipun vuonna 2011 (aiheena oli vesi) ja vuonna 2012 (aiheena oli jätteet). Vuonna 2013 teemana oli energia. Toukokuussa 2013 Vistan koulu saavutti kestävän kehityksen tason.

 

Vihreän lipun periaatteena on, että lapset ja nuoret ovat aktiivisia toimijoita projektien suunnittelussa, toteutuksessa ja tulosten arvioinnissa. Koulussamme toimii ala- ja yläkoulun yhteinen oppilasraati ja raatilaiset ideoivat toimintaa. Lisäksi on koulun aikuisista koostuva Vihreä lippu tiimi. Pyrimme yhdessä vähentämään ympäristökuormitusta ja saamaan kestävän kehityksen osaksi arkea.

 

Toteutamme periaatteita esim. sammuttamalla valot ja vähentämällä veden kulutusta, lajittelemalla jätteet, vähentämällä monistamista, syömällä lautasen tyhjäksi ja vähentämällä käsipaperin käyttöä. Raatilaiset pitävät aiheesta säännöllisesti päivänavauksia, olemme käyneet vierailuilla aiheeseen sopivissa kohteissa (jätevedenpuhdistamo, Rouskis, lämpökeskus, Neste, sähkömuseo), järjestämme teemapäiviä ja koulussamme käy yhteistyökumppaneita vierailemassa (esim. Ilmari-luennot).

 

Vistan koulun Vihreä lippu -toiminnasta vastaavat ja lisätietoa antavat opettajat Pekka Nurmio, Ville Hannuksela ja Marjo Numminen.


Vistan koulun vihreä lippu-raadit

VihreäLippu


10.5.2017 Kulutustottumusten tarkastelua

Vihreä lippu -raatilaiset muistuttavat kaikkia kulutustottumusten tarkastelusta tekemällään videolla. Linkki videoon.17.12.2015 Ruokahävikki-video

Vistan koulu on kestävällä vihreä lippu -tasolla keskittynyt viimeiset kaksi lukuvuotta jätemäärän ja energiankulutuksen pienentämiseen. Ohessa 9. luokkalaisten raadin tekemä video ruokahävikistä.


2.2.2015 "Toinen toista-päivä"

Vietimme 2.2. vihreän lipun "toinen toista-päivää", ja teemanamme oli "aineettomien lahjojen" antaminen. Seitsemännen luokan raatilaiset järjestivät aamunavauksen, jossa koulun muille oppilaille valotettiin aineettomien lahjojen tarkoitusta. Myöhemmin välitunnilla raatilaiset jakoivat oppilaille lappuja, joissa lukee esimerkiksi "autan sinua kotiläksyissä". Tällaisen lapun voi antaa ystävälleen ja tarjota palveluksiaan hänelle. Lappuja haettiin paljon ja päivä oli onnistunut.


7.luokkien Askalan retki

image


Maanantaina 29.9.2014 hyppäsimme polkupyöriemme selkään ja lähdimme polkemaan kohti Askalan vesivoimalaa. Matka sujui pääasiassa hyvin, vain muutama pyöräilijä tarvitsi huoltoapua. Sääkin suosi meitä ja aurinko paistoi. Luokat lähtivät pyöräilemään puolen tunnin välein opettajan johdolla. Noin puolen tunnin pyöräilyn jälkeen savuimme Askalan voimalaitokselle.

Askalassa luokat jaettiin kahtia ja toinen puoli luokasta meni sisälle voimalaitokseen ja toinen puoli jäi pihalle. Keskellä hallia oli suuri generaattori, joka muutti veden liikkeen sähköksi turbiinin avulla. Opas kertoi meille tärkeimmät asiat Askalan historiasta ja vesivoiman tuotannosta. Nykyään Askala on täysin kauko-ohjattava, sitä ohjataan Tampereelta käsin. Ulkona näimme 80 vuotta vanhan voimalan ohjaajan mökin joka on nykyään nähtävyys, eikä siellä siis asu ketään. Pääsimme myös näkemään perinteistä jokilaaksomaisemaa.

IMG 0043IMG 0055IMG 0133


Yläkoulun Vihreä lipun retki Harmantinsuolle


Yläkoulun vihreä lippu raati vieraili 2.10.2014 Loimaalla Harmantinsuolla.

Meille kerrottiin kattava esitelmä turpeen synnystä, tuotantovaiheisiin, varastointiin, käyttöön ja käyttötarkoituksiin.

Saimme myös selville että turve on hitaasti uusiutuva luonnonvara ja sen uudelleen kasvu on erittäin hidasta.

 

Turpeen käyttö: turvetta käytetään voimalaitoksille lämmöntuotantoon, kuivike-ja kasvuturpeeksi, öljynimeytykseen öljyvahinkojen sattuessa ja kaatopaikkojen tiivistykseen ja mm. kosmetiikkatuotteiden ja tekstiilien valmistukseen.

 

 

Harmantinsuolla on pitkä historia vanha turvetuotantoalue, jonka turvetuotanto on lopetettu jo 1960-luvulla. Toiminta on aloitettu uudelleen vuonna 2008.

Tuotantopinta-ala tuotannon alussa oli n. 68,0 ha ja vuonna 2013 n. 64,0 ha.


Harmantinsuo
Harmantinsuolta turvetta toimitetaan mm. Salon ja Forssan voimalaitoksille.


ILMARI-luento 8. Luokkalaisille

 

Koulussamme vieraili syyskuun aikana luennoitsijoita Nuorten Akatemiasta. Heidän tarkoituksensa oli kertoa meille kahdeksasluokkalaisille ilmastonmuutoksesta ILMARI-luennon kautta. Luento kertoi viisitoistavuotiaasta Vennistä, joka vierailee monessa eri maassa katsomassa ja tutustumassa erilaisiin tapoihin säästää luontoa ja hidastaa ilmastonmuutoksessa tapahtuvaa kasvihuoneilmiötä. Videossa Venni myös selittää mummillensa, mikä oikein on ilmastonmuutos, mitä siinä tapahtuu ja miksi sitä pitäisi hidastaa. Samalla meiltä nuorilta kysyttiin, että voisimmeko me vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Nuoret voivat vaikuttaa, ja niin meitä myös kehotettiin vaikuttamaan asioihin ja kertomaan omat mielipiteemme.

 

8.lk vihreälippuraatilaiset