Käsityö

OPS2014 1-2 vuosiluokilla / 3-6 vuosiluokilla / 7. vuosiluokalla


Käsityön päättöarviointi sijoittuu 7 vuosiluokan keväälle, jolloin käsityö oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. 


Vistan koulussa on mahdollista valita joko käsityön tekstiilityö tai käsityön tekninen työ lyhyenä tai pitkänä valinnaisaineena.


7 vuosiluokka


Opetussuunnitelman mukaisesti käsityön opetuksen tulee sisältää tekstiili ja teknisen työn sisältöjä. Vistan koulussa kokeilemme lukuvuonna 2017-18 kolmijaksoista ilmiöihin perustuvaa käsityön opetusta.

7 vuosiluokalla oppilas valitsee kultakin jaksolta sisältöalueen (tekstiili / tekninen), jonka mukaisesti haluaa toteuttaa jakson. Jaksoilla sisältöalueille yhteistä on tarkasteltava ilmiö. 

käsityö 2017-18