Kriivarin koulun nettisivukuva

Kriivarin koulun vanhempainyhdistys ry

Vanhempainyhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

  • On aktiivisesti mukana erilaisissa koulun tapahtumissa aina tarpeen mukaan ja  osaltaan vahvistaa kotien ja koulun yhteistyötä.
  • Tekee yhteistyötä Paimion muiden koulujen vanhempainyhdistysten kanssa.
  • Harjoittaa tiedotustoimintaa ja järjestää koulutustilaisuuksia oppilaiden vanhemmille
  • Tukee toiminnallisesti ja taloudellisesti oppilaiden harrastus- ja virkistys toimintaa
  • Järjestää neuvottelu-, keskustelu- ja juhlatilaisuuksia 

Yhdistyksen hallituksen jäsenet, kokoontuminen ja varainhankinta

  • Yhdistyksen vuosikokous on joka vuoden syys-lokakuussa. Vuosikokouksessa valitaan yhdistyksen hallitus.
  • Hallitukseen kuuluu edustaja joka luokalta, varaedustajat, rehtori ja yksi opettaja
  • Hallitus kokoontuu noin 4–6 kertaa lukukauden aikana
  • Hallituksen puheenjohtajana toimii Mari Mäntylä ja sihteerinä Sari Siekkeli
  • Yhdistys kerää varoja mm jäsenmaksuilla (10 €/perhe), teatterilippumyynneillä, buffettimyynnillä, tapahtumajärjestelyillä. Kaikki kerätyt varat käytetään Kriivarin koulun lapsille.

Ajankohtaista

-