Kriivarin koulun nettisivukuva

Erasmus+ – A Digital Journey in Europe


Erasmus+-ohjelmassa A Digital Journey in Europe on mukana 13 organisaatiota Irlannista, Italiasta, Tanskasta ja Suomesta. Osallistujina on 10 peruskoulua ja kolme korkeakoulua. Koordinaattoriorganisaationa toimii Sacred Heart Senior National School Dublinissa, Irlannissa. Ohjelma alkoi vuonna 2015 ja on kolmivuotinen. 


Ohjelman tarkoituksena on kehittää ja jakaa hyviä TVT-käytänteitä perusopetukseen. Erityisenä painopisteenä on monipuolisten TVT-taitojen kehittyminen sekä opettajien ammattitaidon kehittäminen tietotekniikan opetuskäytössä. Ohjelmassa mukana olevat korkeakoulut tuottavat ohjelmasta tukimustietoa, jota käytetään mm. opettajainkoulutuksen kehittämiseen. 


Ohjelman aikana järjestetään yhdeksän kansainvälistä tapaamista, jotka sijoittuvat vuorollaan kuhunkin osallistujamaahan. Ohjelman päätöstapaaminen järjestetään Irlannissa vuonna 2018. 


Kriivarin koulu on osallistunut kaikkiin kansainvälisiin tapaamisiin ensimmäistä lukuunottamatta. Ensimmäinen yhteinen kansainvälinen projekti oli internetturvallisuusviikko, joka järjestettiin kussakin osallistujakoulussa syksyllä 2015 ja sen tuotokset jaettiin kaikille osallistujaorganisaatioille. Muuta kansainvälistä yhteistyötä on tehty koulujen ja luokkien välillä mm. kirjeen- ja joulukorttivaihdon merkeissä. Ohjelman maskottina toimii Difi-koira, ja jokaisella osallistujaorganisaatiolla on oma pentunsa. Dififin, eli Kriivarin pentu, on seikkaillut oppilaiden kanssa monissa koulun tapahtumissa ja retkillä. Seikkailut on dokumentoitu oppilaiden toimesta ja lähetetty julkaistavaksi ohjelman nettisivuille. 


Ohjelman nettisivu löytyy täältä.


Kysely oppilaille löytyy täältä.


Yhteistyö virolaisen Jõõpren koulun kanssa

Paimion virolaisessa ystävyyskunnassa Audrussa sijaitseva Jõõpren koulu ja Kriivarin koulu ovat olleet yhteistyössä vuodesta 1997 alkaen. Konkreettisin muoto tästä on ollut vuosittain toteutettu viidensien luokkien oppilasvaihto. Luokat ovat olleet jo aikaisemmin yhteydessä kirjoittelemalla. Kriivarin oppilaat ovat majoittuneet virolaisten perheisiin ja ovat viikon Jõõpren koulun vieraana ja vastavuoroisesti virolaiset viettävät viikon Kriivarissa. Koulutuntien lisäksi tutustutaan paikallisiin nähtävyyksiin. Paimion kaupunki on tukenut tätä oppilasvaihtoa.