Vanhempainyhdistys

Lukuvuonna 2018-2019 puheenjohtajana toimii

Anna Aho (anna.aho82@gmail.com). Vanhempainyhdistys kokoontuu muutaman kerran lukukaudessa koululla. Kokouskutsu lähetetään kaikkiin koteihin Wilman kautta.

 

Vanhempainyhdistys on perustettu 1990 ja se kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen Suomen Vanhempainliittoon.


Yhdistyksen tarkoituksena on:

  • edistää kodin ja koulun yhteistyötä
  • toimia oppilaiden hyväksi niin, että kaikki voisivat käydä koulua turvallisessa, innostavassa ja viihtyisässä ympäristössä
  • tuoda esille vanhempien kannanottoja koulunkäyntiä ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä
  • tutustuttaa vanhempia toisiinsa pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan kaupungin päättäjiin niin, että koulutoimen rahat riittäisivät muuhunkin kuin välttämättömään perusopetukseen
  • järjestää vuosittain ainakin yhden diskon oppilaille
  • osallistuu rahavarojensa puitteissa ja talkoilla kouluympäristön kunnostukseen
  • toimii osaltaan yhdyslinkkinä kotien ja koulun välillä

 

 

Yhdistykseen kuuluvat jäsenenä kaikki Jokelan koulun oppilaiden vanhemmat. Toiminnan rahoittamiseksi yhdistys perii vuosittain vapaaehtoisen jäsenmaksun. Varsinaista toimintaa pyörittää vuosittain valittava johtokunta. Näiden tarkoitusten toteuttamiseksi yhdistys

järjestää yhdessä koulun kanssa oppilaille ja vanhemmille tilaisuuksia tapaamiseen ja ajatusten vaihtoon mm. koko koulun yhteisiä vanhempainiltoja, lauantaityöpäivän ulkoilun merkeissä ja luentotilaisuuksia.


Yhdistyksen kokouksista ja muista tapahtumista tiedotetaan Wilman välityksellä.