teoria_logo

Teoria on oleellinen osa musiikkia!

Musiikin perusteet eli mupe on kokonaisuus musiikin teorian ja historian kursseja, jotka tukevat käytännön soitto- ja lauluopintoja. Musiikin perusteet jakautuu neljään osaan, joista kolmessa ensimmäisessä keskitytään nuottikuvaan liittyviin asioihin ja neljännessä tutustutaan musiikin historiallisiin tyylikausiin sekä säveltäjiin ja heidän teoksiinsa. Mupe on ryhmäopetusta ja oppitunti on kerran viikossa 60 minuuttia, mupe 3 -kurssilla 90 minuuttia. Kukin kurssi kestää yhden lukuvuoden. Opetus on käytännönläheistä ja työtavat monipuolisia. Mupe-kurssit sisältyvät lukukausimaksuun. On mahdollista opiskella myös pelkästään musiikin perusteen -kursseja ja tällöin lukukausimaksu on edullisempi.