soitin

Meillä voi opiskella monipuolisesti!


Paimion musiikkiopistossa oppilaan pääaineena voi olla piano, viulu, sello, huilu, nokkahuilu, kitara, klarinetti, saksofoni, harmonikka ja yksinlaulu. Myös kuorolaulua voi opiskella pääaineena.

Yleistä

Musiikkiopiston opinnot jakaantuvat perusasteeseen ja musiikkiopistoasteeseen. Paimion musiikkiopistossa voi suorittaa perusasteen päästötodistukseen kuuluvat opinnot. Tämän jälkeen oppilas voi jatkaa opintoja aikuisosastolla tai pyrkiä muuhun oppilaitokseen (esim. Turun konservatorioon) opiskelemaan musiikkiopistoasteelle. Musiikkiopistoasteen opinnot suoritettuaan oppilas voi pyrkiä musiikin ammattiopintoihin.

Perusaste

Paimion musiikkiopistossa annetaan taiteen perusopetuksesta annettuun lakiin perustuvaa musiikin opetusta kouluikäisille (noin 6-18 vuotiaille) lapsille ja nuorille. Yli 18-vuotiaat opiskelevat aikuisosastolla. Pääaineen opetus on opetussuunnitelmaa noudattavaa ja tavoitteellista yksilöopetusta.

Opinnot on jaettu kahteen tai kolmeen tasosuoritukseen huipentuvaan kokonaisuuteen. Pääsoittimen opintoja täydentää ja tukee neljä musiikin historia- ja teoriakurssia. Niistä jokainen kestää vuoden, ja ne ovat ryhmäopetusta. Lisäksi opintoihin kuuluu yhteissoittoa, projekteja ja esiintymisiä.

Paimion musiikkiopisto tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden soittamiseen harrastuksena. Siihen tarvittavat tiedot ja taidot välittyvät opettajan ja oppilaan kahdenkeskisessä vuorovaikutussuhteessa. Soittamaan oppiminen vaatii myös omaa harjoittelua.

Paimion musiikkiopistossa opiskelemalla oppilas saa perusvalmiudet musiikista: tietoja ja taitoja musiikin kuunteluun ja hahmottamiseen, omaan musisointiin ja laulamiseen sekä omasta motivaatiosta ja lahjakkuudesta riippuen mahdollisuuksia jatko-opintoihin, vaikka ammattilaiseksi asti.

Avoin osasto

Avoimella osastolla annetaan teiteen perusopetuksesta annettuun lakiin perustuvaa musiikin yleisen oppimäärän mukaista opetusta.

Toiminta-ajatuksena on luoda kaikenikäisille ja -tasoisille opiskelijoille edellytyksiä soittamisen ja laulamisen harrastamiseen.

Avoimella osastolla pääaineen voi valita musiikkiopiston opetusaineista: piano, viulu, sello, huilu, nokkahuilu, kitara, klarinetti, saksofoni, harmonikka, yksinlaulu ja kuorolaulu.

Opintoihin kuuluu yksilöopetusta pääaineessa, musiikin teoriaa, historiaa ja kuuntelua, yhteissoittoa, esiintymisiä ja projekteja. Myös teoriaa voi opiskella pääaineena.

Avoimella osastolla voi opiskella kotipaikkakunnasta riippumatta. Opiskelemaan pääsee täyttämällä Paimion opiston ilmoittautumislomakkeen. Uusia opiskelijoita otetaan syksyllä viikolla 34 ja keväällä viikolla 2. Musiikkiopistolla on tarvittaessa oikeus rajoittaa avoimen osaston opiskelijamäärää käytettävissä olevien resurssien mukaan.