piano

Hae oppilaaksi!

Paimion musiikkiopistossa on vuosittain kaksi tilaisuutta hakeutua oppilaaksi: toukokuun lopussa sekä elokuun puolivälissä. Niistä ilmoitetaan Kunnallislehdessä ja musiikkiopiston nettisivuilla. 


Valintatilaisuuteen varataan aika sivistystoimiston kansliasta puh. 02-474 5316. Kaikille valintatilaisuuteen osallistuneille ilmoitetaan tuloksista kirjeitse juhannukseen mennessä, lisäksi suostumuksensa antaneiden nimet julkaistaan musiikkiopiston nettisivuilla.


Paimion musiikkiopistossa on rajallinen määrä opiskelupaikkoja, ja siksi Paimiossa, kuten useissa muissakin Suomen musiikkioppilaitoksissa, järjestetään keväisin opiskelemaan haluaville hakutilaisuus. Se sisältää lyhyen haastattelun ja suppean lähtötasoarvioinnin, jossa kartoitetaan lyhyesti hakijan musiikillisia valmiuksia sekä kykyjä ottaa vastaan opetusta. Hakijaa pyydetään esim. toistamaan testaajan taputtamia lyhyitä rytmejä tai laulamaan erikorkuisia säveliä ja melodianpätkiä. Halutessaan hakija voi esittää myös vapaavalintaisen soitto- tai laulunäytteen.