soittimet

Näyttökuva 2018-6-27 kello 9.07.23


ILMOITTAUTUMINEN MUSKARIIN


Syksyn 2018 muskariryhmiin ilmoittaudutaan netin kautta osoitteessa www.kuntapalvelut.fi/paimiomo 


Ilmoittautuminen avautuu m 6.8.2018. Silloin julkaistaan myös muskariryhmien ajat näillä musiikkiopiston nettisivuilla. Ryhmiä on sekä Paimiossa että Sauvossa.


Lisätietoja apulaisrehtorilta puh. 050 463 8446 tai elina.jaanu@paimio.fi


Tervetuloa mukaan!


Iloisia elämyksiä musiikista!

Laulamista + loruilua + köröttelyä + kuuntelua + liikkumista + soittamista...

Musiikkileikkikoulu on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille lapsille. Muskariryhmiä on sekä Paimiossa että Sauvossa, ja niihin voi tulla kotipaikkakunnasta riippumatta. Ryhmät muodostetaan ikäkausittain: vauvat eli alle 1-vuotiaat + aikuinen, noin 1-2 -vuotiaat + aikuinen, 3-vuotiaat, 4-vuotiaat, 5-vuotiaat ja 6-vuotiaat. Ryhmiä on sekä aamupäivisin että iltaisin. Lisätietoja apulaisrehtorilta. 

Musiikkileikkikoulutunti on kerran viikossa 45 tai 30 minuuttia kerrallaan. Lukukausimaksu riippuu tunnin pituudesta ja voimassa olevat hinnat löytyvät "Oppilasmaksut" -kohdasta. Syyskaudella on 17 ja kevätkaudella 17 opetuskertaa.