letturullat rajattu

Opiston hankkeet

KANSALAISOPISTOJEN OPINTOSETELIAVUSTUKSET (OKM)

Hankkeen kohderyhminä ovat opistosta riippuen maahanmuuttajat, työttömät, seniorit, alhaisen pohjakoulutuksen omaavat ja oppimisvaikeuksia kokevat opiskelijat. Tuen avulla mahdollistetaan seniori-ikäisten kurssimaksuihin alennusta 50 - 100% ennalta mainittuihin kursseihin.


OPISTOJEN IlmE -HANKE

Paimion opisto on yhdessä 8 muun opiston kanssa saanut Opetushallitukselta hankerahoitusta ajalle 2018–2019. Hankkeen aikana järjestetään opiston opettajille koulutusta sekä suunnitellaan pilottikursseja, joiden tavoitteena on ekososiaalisuuden ja ilmiöoppimisen integroiminen kansalaisopistotyöhön.

Mukana olevat opistot ovat: Paimion opisto, Kaarinan kansalaisopisto, Auralan kansalaisopisto, Lieto-opisto, Naantalin opisto, Raisio-opisto, Turun Suomenkielinen työväenopisto ja Saariston Combi.

Tutustu hankkeen nettisivuihin.


AIKUISTEN DIGITAALISIA TAITOJA VAHVISTAVA -hanke

Hankkeessa luodaan Kansalaisen digitaidot -kurssimalliin pohjautuva Digitaidot-kurssitarjotin. Hankkeessa vastataan muuttuvan työelämän haasteisiin ja tuetaan elinikäistä oppimista.
Mukana on Ilo-oppia verkoston opistot.


ILO OPPIA -OPISTOVERKOSTO

Paimion opisto on mukana varsinaissuomalaisten kansalais- ja työväenopistojen yhteisessä yhteistoimintaverkostossa. Muut opistot ovat Auralan kansalaisopisto, Auranlaakson kansalaisopisto, Kaarinan kansalaisopisto, Lieto-opisto, Loimaan työväenopisto, Naantalin opisto,  Raision työväenopisto, Saariston Kombi, Turun työväenopisto ja Åbo svenska arbetarinstitut. MENNEET HANKKEET:

KÄRKIHANKKEET TAITEEN JA KULTTUURIN SAATAVUUDEN PARANTAMISEKSI (OKM)

Taiteen perusopetuksen saatavuuden parantaminen 2016 - 2017 - Eskarista estradeille

Paimion musiikkiopiston Eskarista estradeille-hankkeen tavoitteena on lisätä taiteen perusopetuksen saatavuutta musiikin alalla Paimiossa. Hankkeen aikana toteutetaan alakouluissa ja esiopetuksessa maksuttomia Soitinkerhoja. Lisätietoja Soitinkerhoista kouluista ja Wilmassa. 
Lasten ja nuorten harrastekerhotoiminta Paimiossa 2017-2018
Paimion opiston hanke koululaisten harrastustuntikerhojen järjestämiseksi Paimiossa koulupäivän yhteydessä sekä paikallisten taide- ja kulttuuritoimijoiden esittelytunnit koulupäivän aikana.