savikupit 835x250

Opiston hankkeet

KÄRKIHANKKEET TAITEEN JA KULTTUURIN SAATAVUUDEN PARANTAMISEKSI (OKM)

Taiteen perusopetuksen saatavuuden parantaminen 2016 - 2017 - Eskarista estradeille

Paimion musiikkiopiston Eskarista estradeille-hankkeen tavoitteena on lisätä taiteen perusopetuksen saatavuutta musiikin alalla Paimiossa. Hankkeen aikana toteutetaan alakouluissa ja esiopetuksessa maksuttomia Soitinkerhoja. Lisätietoja Soitinkerhoista kouluista ja Wilmassa. 
Lasten ja nuorten harrastekerhotoiminta Paimiossa 2017-2018
Paimion opiston hanke koululaisten harrastustuntikerhojen järjestämiseksi Paimiossa koulupäivän yhteydessä sekä paikallisten taide- ja kulttuuritoimijoiden esittelytunnit koulupäivän aikana. 

KANSALAISOPISTOJEN OPINTOSETELIAVUSTUKSET (OKM)

Hankkeen kohderyhminä ovat opistosta riippuen maahanmuuttajat, työttömät, seniorit, alhaisen pohjakoulutuksen omaavat ja oppimisvaikeuksia kokevat opiskelijat. Tuen avulla mahdollistetaan seniori-ikäisten kurssimaksuihin alennusta 50 - 100% ennalta mainittuihin kursseihin.


ILO OPPIA -OPISTOVERKOSTO

Paimion opisto on mukana varsinaissuomalaisten kansalais- ja työväenopistojen yhteisessä yhteistoimintaverkostossa. Muut opistot ovat Auralan kansalaisopisto, Auranlaakson kansalaisopisto, Kaarinan kansalaisopisto, Lieto-opisto, Loimaan työväenopisto, Naantalin opisto,  Raision työväenopisto, Saariston Kombi, Turun työväenopisto ja Åbo svenska arbetarinstitut.