letturullat rajattu

Opiston hankkeet

KANSALAISOPISTOJEN OPINTOSETELIAVUSTUKSET (OKM)

Hankkeen kohderyhminä ovat opistosta riippuen maahanmuuttajat, työttömät, seniorit, alhaisen pohjakoulutuksen omaavat ja oppimisvaikeuksia kokevat opiskelijat. Tuen avulla mahdollistetaan seniori-ikäisten kurssimaksuihin alennusta 50 - 100% ennalta mainittuihin kursseihin.


OPISTOJEN IlmE -HANKE

Paimion opisto on yhdessä 8 muun opiston kanssa saanut Opetushallitukselta hankerahoitusta ajalle 2018–2019. Hankkeen aikana järjestetään opiston opettajille koulutusta sekä suunnitellaan pilottikursseja, joiden tavoitteena on ekososiaalisuuden ja ilmiöoppimisen integroiminen kansalaisopistotyöhön.

Mukana olevat opistot ovat: Paimion opisto, Kaarinan kansalaisopisto, Auralan kansalaisopisto, Lieto-opisto, Naantalin opisto, Raisio-opisto, Turun Suomenkielinen työväenopisto ja Saariston Combi.

Tutustu hankkeen nettisivuihin.


DIGITAIDOT TARJOTTIMELLE -hanke

Valtionavustus aikuisten digitaalisten taitojen vahvistamiseen (Opetushallitus 2019-2020). 

Hankkeessa luodaan yhteinen Digitaidot-kurssitarjotin. Se pohjautuu Kansalaisopistojen liiton ja Turun suomenkielisen työväenopiston Kansalaisen digitaidot -kurssimalliin, ja jatkaa mallin käynnistämää digitaitojen opetuksen kehittämistä. 

Yhteinen digitarjotin vahvistaa ja laajentaa opistojen nykyistä tietotekniikan perusopetusta. Sen avulla tavoitetaan niitä kohderyhmiä, jotka eivät ole tottuneet käyttämään digitaalisia palveluja.
Kurssikuvaukset ja -sisällöt uudistetaan siten, että väline-, ohjelma-, ohjelmisto- tai käyttöjärjestelmälähtöisestä opetuksesta siirrytään osaamisperusteisuuteen. Uudella kurssitarjottimella opiskelija valitsee kurssin arjen tarpeestaan ja osaamistavoitteestaan käsin. Tarve voi liittyä esimerkiksi talousasioiden hoitoon, yhteydenpitoon tai turvalliseen digiympäristössä liikkumiseen.
Digitaitokurssien lisäksi toteutetaan mm. avoimia digityöpajoja, pulmapajoja sekä luentoja digirohkeudesta ja lisätyn todellisuuden roolista tulevaisuuden oppimisprosesseissa. Pilotoidaan pelien sekä QR- ja AR -teknologian hyödyntämistä eri oppiaineissa. 
Oppijalle on tarjolla opintojen ohjausta ja -neuvontaa, jonka avulla hänen on mahdollista rakentaa omaa osaamispolkuaan useamman opiston digitaidot opintotarjonnasta. 
Hanke tekee tiiviistä yhteistyötä kirjastojen ja yhdistysten kanssa. 


Hankkeen kohderyhmä: Aikuiset ja seniorit, jotka haluavat kehittää digitaitojaan tai joilla on alhainen digiosaaminen

Hankekumppanit: Auranlaakson kansalaisopisto, Auralan kansalaisopisto, Kaarinan kansalaisopisto, Lieto-opisto, Naantalin opisto, Paimion opisto, Saariston Kombi, Turun suomenkielinen työväenopisto ja Åbo Svenska Arbetarinstitut

Koordinoiva opisto: Auralan kansalaisopisto
Projektikoordinaattori: Mirkka Mattheiszen, p. 050 316 7709, mirkka.mattheiszen(at)aurala.fi.


ILO OPPIA -OPISTOVERKOSTO

Paimion opisto on mukana varsinaissuomalaisten kansalais- ja työväenopistojen yhteisessä yhteistoimintaverkostossa. Muut opistot ovat Auralan kansalaisopisto, Auranlaakson kansalaisopisto, Kaarinan kansalaisopisto, Lieto-opisto, Loimaan työväenopisto, Naantalin opisto,  Raision työväenopisto, Saariston Kombi, Turun työväenopisto ja Åbo svenska arbetarinstitut. MENNEET HANKKEET:

KÄRKIHANKKEET TAITEEN JA KULTTUURIN SAATAVUUDEN PARANTAMISEKSI (OKM)

Taiteen perusopetuksen saatavuuden parantaminen 2016 - 2017 - Eskarista estradeille

Paimion musiikkiopiston Eskarista estradeille-hankkeen tavoitteena on lisätä taiteen perusopetuksen saatavuutta musiikin alalla Paimiossa. Hankkeen aikana toteutetaan alakouluissa ja esiopetuksessa maksuttomia Soitinkerhoja. Lisätietoja Soitinkerhoista kouluista ja Wilmassa. 
Lasten ja nuorten harrastekerhotoiminta Paimiossa 2017-2018
Paimion opiston hanke koululaisten harrastustuntikerhojen järjestämiseksi Paimiossa koulupäivän yhteydessä sekä paikallisten taide- ja kulttuuritoimijoiden esittelytunnit koulupäivän aikana.