punainen aula

Vanhempainyhdistys


Yhdistyksen tarkoituksena on

  • Edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa.
  • Tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään
  • Tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä
  • Toimia oppilaiden ja vanhempien yhteistyöelimenä

 

Lukion vanhempainyhdistyksen johtokunta

Elina Kavander, puheenjohtaja

elina.kavander@elisanet.fi


Marica Laaksonen, varapj

Tekla Määttänen sihteeri

Jaana Rantala, rahastonhoitaja

Nina Tanninen

Janina Sippola

Anna Kuusvuori

Jaana Laaksonen

Iiro Valtonen, opiskelijakunta

 

Simo Salvi, opettajien edustaja

simo.salvi@paimio.fi


Opiskelijakunta

Paimion lukiossa toimii aktviinen opiskelijakunnan hallitus. Hallitus ajaa kaikkien opiskelijoiden etua, toimii siteenä opiskelijoiden ja opettajien välillä ja järjestää säännöllisesti tempauksia piristämään koulunkäyntiä.

Opiskelijakunnan hallituksen vastuuopettajana toimii
Juha-Matti Salmela
juha-matti.salmela@paimio.fi

Vihreä lippu

Paimion lukion ympäristöraati toteuttaa kansainvälistä Eco-Schools-ohjelmaa, jota Suomessa kutsutaan Vihreä lippu -ohjelmaksi. Toiminnan tavoitteena on kestävä kulutus. Raatilaiset suunnittelevat ja toteuttavat toimintaa yhteistyössä lukion henkilökunnan, Paimion kaupungin ja muiden yhteiskunnan toimijoiden kanssa.

Vihreä lippu -ohjelman vastuuopettajana toimii 
Jaana Reinikka-Ivanoff 
jaana.reinikka-ivanoff@paimio.fi


Tutorit & IT-tutorit

Paimion lukiossa toimii tutor-opiskelijoita, jotka ohjaavat opintonsa aloittaneita lukio-opintojen alkuvaiheessa. Tutorit järjestävät monipuolistaa ohjelmaa ja pitävät huolen siitä, että opintojen aloitus sujuu hyvin.


IT-tutoreiden vastuulla on uusien opiskelijoiden kannettavien tietokoneiden käyttöönotto. Lisäksi he huolehtivat opiskelioiden teknisistä ongelmista ja päivystävät säännöllisesti varmistaakseen, että jokaisella opiskelijalla on ajantasainen tietokone käytössään.

Tutortoiminnan vastuuopettajana toimii 
Hanna-Kaisa Hietajärvi
hanna-kaisa.hietajarvi@paimio.fi


IT-tutortoiminnan vastuuopettajina toimivat
Ritva Alasmäki ja Jooseppi Järvinen
ritva.alasmaki@paimio.fi ja jooseppi.jarvinen@paimio.fi