punainen aula

Vanhempainyhdistys


Yhdistyksen tarkoituksena on

  • Edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa.
  • Tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään
  • Tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä
  • Toimia oppilaiden ja vanhempien yhteistyöelimenä

 

Lukion vanhempainyhdistyksen johtokunta

Elina Kavander, puheenjohtaja

elina.kavander@elisanet.fi

 

Outi Reunanen, sihteeri

outi.reunanen@hotmail.com

 

Liisa Sormunen, rahastonhoitaja

puh. 040-5781740, SAUVO

liisa.s.sormunen(at)kolumbus.fi

 

Heli Viljanen, jäsen


Katri Vehanto-Lehtinen, jäsen

 

Maija-Liisa Ristola-Niskala, jäsen

 

Aino Raitis, oppilaskunnan edustaja

 

Simo Salvi, opettajien edustaja

puh. 050-4328716(opettajien huone) , Paimion lukio

simo.salvi@paimio.fi