ylalukio

Kansainvälisyys ja kestävä kehitys Paimion lukiossa

 

 

 Ystävyyttä yli rajojen

 Paimion lukio on kuulunut vuodesta 1974 lähtien UNESCO:n ystävyyskoulutoimintaan (The Associated Schools Project/ASPRO). Meillä toiminta on keskittynyt sisäisiin tempauksiin ja teemapäiviin. Paimion lukiolle löytyi ASPRO-ohjelman puitteissa ystävyyskoulu Budapestista Unkarista. Näkyvintä toimintaa ovat olleet useat leirikoulut Unkariin ja unkarilaisten vastavierailut meille. Paimion lukiolla on ystävyyskoulu myös saksalaisessa ystävyyskunnassa Odenthalissa.

 

Suuria tunteita

Lukion toisen vuoden opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä ryhmittäin leirikoulumatka johonkin Euroopan maahan. Ohjausryhmät keräävät suurimman osan rahasta itse ja suunnittelevat ohjelman ryhmänohjaajansa johdolla. Eräät leirikouluista ovat olleet viikon mittaisia ja suuntautuneet Välimeren maihin. Koulussamme on vähintään joka toinen vuosi järjestetty kansainvälisyyskasvatuksen kurssi. Kurssin tavoitteeksi voi valita Suomen YK-liiton kehittämän maailmankansalaisen passin suorittamisen.
Lukiolla on Ruandassa PLAN-kummilapsi Esita, jonka koulunkäyntiä oppilaat ovat tukeneet lähettämällä esimerkiksi koulutarvikkeita. Opiskelijat lahjoittavat kuukausilahjoituksen kukin opintoryhmä vuorollaan ja tutustuvat kaukaisen yhteisön toimintaan Plan-järjestön tuottaman materiaalin avulla.

 

Pieniä tekoja paremman huomisen puolesta

Paimion lukio on mukana kansainvälisessä Vihreä Lippu-ohjelmassa, joka on osa yli 35 maassa toimivaa Eco Schools-ohjelmaa. Verkosto mahdollistaa yhteydet muiden maiden Vihreä Lippu-osallistujiin. Kestävän kehityksen kasvatus osana jokapäiväistä arkea on usein myös teemapäivien aiheena. Olemme toimineet pitkään ja ansiokkaasti ja tästä tunnustuksena olemme kestävän tason vihreälippulaisia.