pollot2

Koulupalvelut

Koulutuslautakunnan  vastuualueeseen opetuksen ja kasvatuksen osalta kuuluvat varhaiskasvatus- ja koulupalvelujen yleispalvelut, varhaiskasvatus, perusopetus ja lukiokoulutus.

 

Koulutoimiston tehtävänä on koulutuslautakunnan alaisena toimistona vastata varhaiskasvatus- ja koulupalvelujen yleisjohdosta, hallinto-, toimisto- ja asiakaspalvelusta.

 

Koulutoimisto vastaa varhaiskasvatuspalvelujen ja opetuksen järjestämisestä sekä koulutuslautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta.


Asiakirjat ja lomakkeet
  Nimi
TVT-suunnitelma 2016-2020