Opiskelustipendi toisen asteen opiskelijoille

Mauri Perkonojan lahjoitusrahastosta myönnetään vuosittain opiskelustipendejä 16-19 -vuotiaille paimiolaisille nuorille, jotka opiskelevat toisen asteen oppilaitoksissa.


Opiskelustipendin säännöt (2016 alkaen)


1. Opiskelustipendin myöntää Paimion sivistys- ja vapaa-aikalautakunta.


2. Stipendiin ovat oikeutettuja (kaikki kolme ehtoa on täytyttävä) 
a) 16 -19 vuotiaat vähävaraiset opiskelijat, joiden väestötietolain mukainen kotikunta on koko lukuvuoden Paimio 
b) päätoimiset 2. asteen opiskelijat 
c) 16 vuoden ikä tulee saavuttaa sen lukukauden loppuun mennessä, jota haku koskee.


3. Stipendin suuruus on 100 - 200 €


4. Stipendejä myönnetään 1 - 2 henkilölle/hakuvuosi


5. Stipendiä ei myönnetä aikuisopiskelijoille eikä oppisopimuskoulutuksessa oleville opiskelijoille.


6. Hakijan tulee hakemuksessa osoittaa voimassaoleva opiskeluoikeutensa sekä vähävaraisuutensa. Vähävaraisuus määritellään Tilastokeskuksen viimeisimmän Pienituloisuus-indikaattoritaulukon avulla


7. Stipendien haku ilmoitetaan lokakuun puoliväliin mennessä kaupungin nettisivuilla sekä paikallislehdessä.


8. Stipendejä myönnetään vuosittain


9. Stipendien hakuaika päättyy marraskuun puoliväliin mennessä hakuilmoituksessa ilmoitettuna ajankohtana. Hakemukset osoitetaan Paimion kaupungin sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle.


10. Myönnetyt stipendit maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille hakuvuoden loppuun mennessä.


11. Mikäli myöntökriteereitä täyttäviä hakijoita ei ole, stipendi voidaan jättää jakamatta.


Hakulomakkeet (kohdassa Kulttuuri)